SE

Att sänka kravet p? aktiekapital ytterligare är att göra företagare en björntjänst?

2014-07-01 15:51 Svenska Standardbolag AB Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag p? ?tgärder för att förbättra entreprenörskapsklimatet i Sverige. I nämnda vällovliga uppdrag ing?r att bedöma om det finns behov av ytterligare sänkningar av lägsta till?tna aktiekapital för privata aktiebolag, kanske ända ner till 1 krona.

Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag p? ?tgärder för att förbättra entreprenörskapsklimatet i Sverige. I nämnda vällovliga uppdrag ing?r att bedöma om det finns behov av ytterligare sänkningar av lägsta till?tna aktiekapital för privata aktiebolag, kanske ända ner till 1 krona. Med i bedömningen ska vara hur det ser ut i andra länder. T ex har man i Storbritannien ett lägsta krav p? 1 pund.
Säkningen 2006
Sänkningen 2006 av lägsta aktiekapital fr?n 100 000 till 50 000 kr har f?tt till följd att de flesta företag numera startas som aktiebolag, dessförinnan var det enskilda firmor som dominerade. M?nga enskilda firmor har ocks? g?tt över till att drivas som aktiebolag. En fördel med att man vid nystart numera väljer aktiebolag som företagsform är att risken (för dem som inte g?tt i personlig borgen för bolaget) minskat för ägaren. I enskild firma och handelsbolag riskerar man ju allt vad man äger och har. En konsekvens av det sänkta aktiekapitalet är att ett aktiebolag med 50 000 kr som aktiekapital (och som dessutom saknar revisor) kommit att ses som ett ?sämre? aktiebolag än ett s?dant som har ett högre aktiekapital OCH revisor. En annan konsekvens är att det blivit lättare för kriminella att använda aktiebolagsformen för oseriösa syften.
En annan (förbisedd?) sak är att det ofta är lättare att starta företag i Sverige för en vanlig medborgare än vad det är i länder med lägre krav p? aktiekapitalet. I t ex Storbritannien krävs som regel att man kan visa att man redan är en ansedd och välbärgad person för att det ska vara möjligt att starta en verksamhet. En sänkning av aktiekapitalet till 1 kr i Sverige riskerar att f? liknande effekter här.
Kanske d? dags att, s? som faktiskt var vanligt förr, i registreringsbeviset uppge titeln, t ex ?Affärsjuristen Gustaf Bertil Ihrman? (grundare av Svenska Standardbolag). De som d? inte har n?gon titel f?r benämnas herr, fru eller fröken.
Risker
Det är v?r tro är dessvärre att en sänkning av aktiekapitalet till 1 krona kommer att innebära ett minskat nyföretagande bland den stora allmänheten, vilket gynnar redan etablerade pga minskande konkurrens samt att kriminella i betydligt större utsträckning kommer att begagna sig av aktiebolag för oseriösa syften. Den upplevda skillnaden i kvalitet mellan privata aktiebolag och publika aktiebolag kommer att öka dramatiskt, vilket kommer att medföra att m?nga fler väljer att registrera sitt aktiebolag som ett publikt bolag.
Främja företagandet
Det är bra om flera typer av ytterligare statliga/kommunala och andra insatser görs för att främja företagandet. Ett bra exempel p? vad som redan finns är NyföretagarCentrum där blivande företagare f?r kostnadsfri konsultation att bolla sina idéer med i affärsverksamhet erfarna personer. Staten skulle kunna hjälpa en ny företagare med kostnaden för att skydda en god idé med patent eller som varumärke. Företagaren skulle ocks? kunna slippa att under de första tv? ?ren betala sociala och andra avgifter för de anställda, upp till en viss omsättning. Det är s?dana ?tgärder som bidrar till ett förbättrat företagsklimat och som p? sikt gynnar alla i samhället.
Kontakta oss!
Vi besvarar gärna fr?gor via telefon eller e-post, självklart g?r det bra att göra ett personligt besök hos n?got av v?ra kontor. Vi finns i Falun, Stockholm, Göteborg och Malmö.
Falun (HK): 023 ? 79 23 00
Stockholm: 08 ? 23 41 15
Göteborg: 031 ? 17 12 25
Malmö: 040 ? 720 20
E-post: [email protected]
www.standardbolag.se William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: [email protected]

Om Svenska Standardbolag AB
Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bist?tt svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. V?rt lagerbolag AB Grundstenen är v?r till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.
Svenska Standardbolag är ocks? ledande inom omr?det avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.
Utöver v?rt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Magasinsgatan 7 B
Adress: Box 292, 791 27 Falun
Telefon: +46 (0)23 79 23 00
Fax: +46 (0)23 288 94
E-post: [email protected]
Hemsida: www.standardbolag.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy