SE

?rsstämma i Fastum UBC Förvaltning AB

Swedish Orphan Biovitrum ABs (publ) (Sobi) ?rsstämma valde idag Annette Clancy till ny styrelseledamot. Annette Clancy har över 30 ?rs erfarenhet fr?n läkemedels- och bioteknikindustrin inom en mängd olika funktioner i USA och Storbritannien. I och med att Annette Clancy tar plats i Sobis styrelse utökas den till ?tta personer med internationell erfarenhet av olika relevanta omr?den inom hälsov?rdssektorn.
“Jag är mycket glad över att välkomna Annette till Sobi”, säger Bo Jesper Hansen, styrelseordförande för Sobi. “Annettes omfattande erfarenhet fr?n en mängd olika ledande roller inom FoU, kommersiell verksamhet och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin gör henne till ett utmärkt tillskott till styrelsen. Annettes kompetens, kunskap och erfarenhet kommer att vara ovärderlig för Sobis fortsatta framg?ng.”
Annette Clancy föddes 1954 och har en magisterexamen i farmakologi fr?n Bath University i Storbritannien. Hon är ordförande och ledamot i styrelsen i Genable Technologies och ObsEva SA. Annette Clancy var chef för Transaktioner och Alliance Management vid GlaxoSmithKline (GSK), där hon var ansvarig för större transaktioner som sträcker sig fr?n tidiga forskningssamarbeten, till globala kommersiella allianser och företagsöverl?telser. Efter sin pensionering fr?n GSK 2008 har Annette Clancy varit ledamot i styrelsen i Silence Therapeutics plc. (2008-2012) och Clavis Pharma i Norge (2010-2013).
Annette Clancy är för närvarande ocks? Senior European Advisor till Biopharmaceutical Team inom Frazier Healthcare Ventures, till vilket hon ger strategisk r?dgivning avseende b?de nya och befintliga investeringar. Annette Clancy har inget aktie- eller optionsinnehav i Sobi. Hon är oberoende i förh?llande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare i bolaget.
Ordinarie ledamöterna Adine Grate Axén, Matthew Gantz, Bo Jesper Hansen, Lennart Johansson, Helena Saxon, Hans GCP Schikan och Hans Wigzell omvaldes och Bo Jesper Hansen omvaldes till styrelsens ordförande.
– – –
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014, klockan [?].

Om Sobi
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat p? att tillhandah?lla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst p? inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt tv? projekt i sen klinisk fas inom hemofili. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel p? uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad p? OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns p? www.sobi.com.

Similar Posts