SE

?rets vinnare av SKAPAs stipendium samt ?rets Nybyggare Jämtland 2014

Prisceremonin hölls den 24 september p? Gamla Teatern i Östersund där Almi Företagspartner Mitts VD, Eva Högdahl samt landshövdingen Jöran Hägglund delade ut diplom, blommor och prischeck till samtliga pristagare.
Vinnaren av SKAPAs utvecklingsstipendium i Jämtland är Hans-?ke Pettersson med sin innovation: ?SGV, Säker Gravv?rd?.
Med motiveringen: Ostadiga gravstenar är ett stort och växande problem. Hans-?kes egenutvecklade säkerhetssystem SGV ?Säker Gravv?rd? förankrar gravstenen och gör v?ra kyrkog?rdar mer estetiskt tilltalande d? problemen med sättningar minskar. SGV-systemet ger ocks? ur en arbetsmiljösynpunkt en säkrare arbetsplats för b?de kyrkog?rdsarbetare och besökare. Anordningen förenklar nya monteringar och underlättar det besvärliga arbetet av renoveringar av lutande gravstenar.
Vinnaren av Skapa Framtidens Innovatör i Jämtland är Emelie Lundqvist & Magnus Sellberg med sin innovation: “Rent-a-Plagg”.
Med motiveringen: Högkvalitativa och funktionella kläder för skid?kning och friluftsliv är inte n?got som finns i var familjs garderob. Speciellt inte fr?n klädesmärken som tar miljömässigt och socialt ansvar. Emelie och Magnus affärsidé är att göra funktionell utrustning tillgänglig för de som inte vill eller kan köpa kläder man normalt inte använder till vardags. Att hyra ut skid- och friluftskläder av bra kvalité är b?de miljövänligt, ekonomiskt och en l?ngsiktig lösning för b?de människa och miljö.
Vinnaren av ?rets Nybyggare Nystart Jämtland är Ivo Krsek “ALFA Skogsservice AB”
Med motiveringen: Ivo kom för första g?ngen till Sverige 2007 som plantsättare. Efter ett par ?r som säsongsarbetare inom skogsv?rd bestämde han sig för att stanna och bildade 2011 ALFA Skogsservice AB. Företaget utför planteringar, röjningar, inventeringar m.m. Första verksamhets?ret omsattes 8 miljoner, ?r tv? 13 miljoner, ?r tre 23 miljoner och i ?r är m?let att omsätta s? mycket som 35 miljoner kronor. Drivkraft, utveckling, förnyelse och förbättring är ett riktigt framg?ngsrecept. Känslan för kvalité har lett till direkta avtal med de stora bolagen och visar p? att Ivos entreprenörskap inte har n?gra gränser.
Mer information om priserna samt pristagarna finner du i bifogat pressmaterial.
Kontaktuppgift till Hans-?ke Pettersson: 070-521 31 08
Kontaktuppgift till Emelie Lundqvist: 0735-308440
Kontaktuppgift till Ivo Krsek: 073-0291959
För mer information kring Jämtlands nominerade för SKAPA-stipendiet, kontakta Mattias Eriksson – Almi Företagspartner Mitt AB, 063-57 11 14. http://www.stiftelsenskapa.se/

För mer information kring ?rets Nybyggare Jämtland, kontakta Joseph Daibess affärsr?dgivare IFS, Almi Företagspartner Mitt AB, 060-16 35 62. http://aretsnybyggare.se/

Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.
Bifogade filer

Similar Posts