Forsikring

?rets str?mprisforskjell i 2013 ble 1,1 til 81,9 ?re/kWh

21-01-2014 13:57 elskling.no ?rets h?yeste og laveste timepris ble den samme for samtlige str?momr?der i Norge. Str?mprisen under den dyreste timen var 81,9 ?re/kWh og under den billigste 1,1 ?re/kWh. ?rsgjennomsnittsprisen steg med ca. 30 % fra 2012 og ble 29?30 ?re/kWh i de forskjellige str?momr?dene.

?rets h?yeste og laveste timepris ble den samme for samtlige str?momr?der i Norge. Str?mprisen under den dyreste timen var 81,9 ?re/kWh og under den billigste 1,1 ?re/kWh. ?rsgjennomsnittsprisen steg med ca. 30 % fra 2012 og ble 29?30 ?re/kWh i de forskjellige str?momr?dene.
Spotprisen beregnes av str?mb?rsen Nord Pool og best?r av 24 timeverdier per d?gn. Det er middelverdien av disse timeverdiene som danner grunnlaget for d?gngjennomsnittsprisen, som i sin tur danner grunnlaget for m?nedens gjennomsnittlige spotpris. Det er den gjennomsnittlige spotprisen som ligger til grunn for str?mregningen til forbrukere med spotpriskontrakt. ?rsgjennomsnittsprisen i 2013 steg med ca. 30 % fra 2012 og ble 29?30 ?re/kWh i de forskjellige str?momr?dene.
Fjor?rets dyreste timepris ble registrert tirsdag 2. april i tidsrommet 08.00?09.00. Da kostet str?mmen 81,9 ?re/kWh i samtlige fem str?momr?der. Den laveste timeprisen kom p? sommeren, s?ndag 23. juni kl. 06.00?07.00, da str?mprisen var 1,1 ?re/kWh for samtlige str?momr?der.
? Som forventet var str?mprisen h?yest p? en hverdag og lavest p? en helgedag. Dette har ? gj?re med hvordan str?mforbruket fordeles i l?pet av uken. S? lenge de fleste har fri i helgene og arbeider p? hverdagene kommer str?mprisene til ? v?re lavere i helgene. Dette inneb?rer ogs? at timem?lte anlegg med h?yt forbruk kan tjene p? ? bruke mer str?m i helgene, da str?mprisen er lavere, sier Jens Regnström, adm. dir. i str?mbyttenettsiden elskling.no.
Ett regnestykke basert p? de ekstreme timeprisene illustrerer konsekvensene av ustabile str?mpriser. Med den h?ye str?mprisen som var 2. april ville str?mkostnadene for en forbruker som bruker 20 000 kWh blitt p? 20 475 kroner p? ett ?r. En tilsvarende husholdning ville hatt en ?rskostnad p? kun 275 kroner med den lave str?mprisen fra 23. juni.
I Sverige kan forbrukerne allerede i dag tegne timebaserte str?mavtaler. Dette blir f?rst mulig i Norge i sammenheng med utrullingen av smarte str?mm?lere som skal v?re klar innen 2019. Husholdningene vil da slippe ? lese av m?leren, og gis p? sikt en bedre mulighet til ? styre forbruket sitt etter timeprisene p? b?rsen.
Sammenlignet med de store svingningene i timeverdiene p? Nord Pool, ble m?nedsgjennomsnittsprisene mer stabile i 2013. Str?mprisene p? m?nedsbasis holdt seg innenfor omr?det 25?36 ?re/kWh. Den gjennomsnittlige spotprisen for hele 2013 ble 29,2 ?re/kWh i str?momr?dene Oslo og Bergen, 29,0 ?re/kWh i Kristiansand, 30,3 ?re/kWh i Molde og Trondheim, og 30,1 ?re/kWh i Troms?.

A to już wiesz?  Bilen skades hvert 4. ?r

Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter
elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 350 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy