SE

?rets nybyggare i Sörmland städar och bygger, ?rets pionjär bedriver bilv?rd

Priset för ??rets nybyggare i Sörmlands län 2014? tilldelas Arnas Samsanavicius, som startade företaget Arnito AB.
Till ??rets pionjär? har Alan Alsanati utsetts, som driver företaget Mästar Bilv?rd I Eskilstuna AB och har under ?ren utvecklat sitt företag med nya verksamheter och sysselsätter i dag 5
anställda.
Utmärkelsen
?rets nybyggare ges till personer med utländsk bakgrund och som med begränsade
resurser startat eller utvecklat sitt företag i länet. ?rets pionjär är en person med utländsk bakgrund som lyckats utveckla sitt företag genom tillväxt. Syftet med utmärkelserna lyfta fram goda exempel och förebilder.
I dag fick Arnas Samsanavicius pris för ?rets nybyggare i Sörmlands län 2014. Priset överlämnades Monica ?smyr, VD för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB under Sörmlandsdagen. Arnas kom till Sverige under 2010 fr?n Litauen. Samma ?r startade han en enskild
firma som sedan utvecklades till företaget Arnito AB som han idag driver.
Priset för ?rets pionjär i Sörmlands län 2014 gick till Alan Alsanati som flyttat fr?n Irak 1998 till Sverige och som 2005 startade företaget Mästar Bilv?rd i Eskilstuna AB.
Motivering ?rets nybyggare i Sörmlands län 2014 ? Arnito AB:
?Arnas Samsanavicius kom till Sverige under sommaren 2010. Under november samma ?r startade han en enskild firma med verksamhet inom städ- och byggbranschen. Verksamheten utvecklades och växte ganska snabbt. Arnas la ner sin enskilda firma och startade istället under v?ren 2011 ett aktiebolag under namnet Arnito AB inom samma bransch.
Arnas är en flitig och ambitiös person och har hjärtat p? rätt ställe. Han säger att alla jobb som han gjort har han gjort fr?n hjärtat. Dessutom är han en h?rt arbetande person med erfarenhet i bagaget fr?n forna landet Litauen. Han ins?g redan efter kort tid i Sverige affärsmöjligheten med sin affärsidé fr?n hemlandet
Arnas är en entreprenör som trots begränsade resurser och motg?ngar vid starten vägrade att
ge upp. Han har med en stark vilja, h?rt arbete och med en beundransvärd envishet byggt upp ett framg?ngsrikt och lönsamt företag och därmed ocks? skapat nya arbetstillfällen.
Av ovannämnda skäl tilldelas Arnas Samsanavicius priset som ?rets Nybyggare ? Nystart i
Sörmlands län 2014.?
Motivering ?rets pionjär i Sörmlands län 2014 ? Mästar Bilv?rd i Eskilstuna AB:
Alan Alsanati kom till Sverige fr?n Irak under 1998 och driver sedan november 2005 aktiebolaget Mästar Bilv?rd i Eskilstuna AB.
Under en kort vistelse i Sverige hann Alan lära sig ett nytt yrke, arbeta och spara ett mindre kapital med m?l att starta eget företag. Han har under ?ren utvecklat bolaget med nya verksamheter, det omfattar nu utöver bilv?rd, bilverkstad, service och försäljning av bildäck, begagnad bilhandel och
sysselsätter 5 anställda.
Alan har trots motg?ngar och sv?righeter i sin resa som företagare vägrat att ge upp. Han har med en stark vilja, h?rt arbete och med en beundransvärd envishet v?gat starta en verksamhet i en h?rd konkurrensutsatt bransch. Han har med sm? resuser byggt upp ett bolag som under ?ren succesivt utvecklats till att bli ett framg?ngsrikt företag. Han har dessutom skaffat sig ett gott renommé som bla har bidragit till att etablera goda kontakter med aktörer som anses nyttiga för verksamheten.
Förutom att Alan har skapat nya affärstillfällen och bidragit till tillväxten i Sverige har han ocks? blivit en inspirerande förebild för oss alla.
Av ovan nämnda skäl tilldelas Alan Alsanati priset som ?rets Nybyggare ? Pionjär i Sörmlands
län 2014.?
Kontakta oss
Abdul Zoort, IFS-r?dgivare p? Almi Företagspartner Stockholm Sörmland Tfn: 016- 541 10 94
Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy