?rets Mentorer i Sörmland utsedda

En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas.
Tomas Hälleberg har utsetts till ?rets Mentor i Sörmland i kategorin befintliga företag. Till ?rets Mentor i Sörmland i kategorin blivande företagare har utsetts Thomas Anderberg. – Han har en förm?ga att lyssna med äkta intresse och ställa enkla fr?gor som gör det lätt att hitta nya lösningar, säger Tomas Hällebergs adept Marianne Strand. ? Han har delat med sig av sitt nätverk och varit ett bollplank under hela min resa, säger Thomas Anderbergs adept Linda Nilsson. ? En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas och kan f? sitt företag att växa och överleva, säger Rachel Lahdo Ghareb, mentoransvarig hos Almi Stockholm Sörmland och Birgit B?vner, NyföretagarCentrum Östra Sörmland, som representerar de tv? organisationer, som utser ?rets Mentorer i länet. De b?da mentorerna är ocks? nominerade till utmärkelsen ?rets Mentor i Sverige.
?Nyfikenhet, öppenhet, medkänsla och humor?
Det är Marianne Strand, som i sitt företag utvecklar idéer till manus för film, radio och tv, som har nominerat Tomas Hälleberg. Han verkar bland annat som mentor och konsult och har stor erfarenhet av olika slags branscher där han arbetat med företagsutveckling. – Han har varit ett stort stöd för mig under arbetet med ett smalt kulturprojekt. Genom sin nyfikenhet, öppenhet, medkänsla och humor har han erbjudit psykologiskt stöd, energi och ny inspiration, framför allt i perioder med stora utmaningar, säger Marianne Strand. Företagande är hennes sätt att verka p? för att utveckla och sprida fiktiva och dokumentära berättelser och att erbjuda dramaturgisk r?dgivning.
?Ett närvarande bollplank som ifr?gasatt, tipsat och lagt fram nya perspektiv?
Thomas Anderberg har nominerats av sin adept Linda Nilsson, som arbetar med porträtt- och reportagefotografering i Jön?ker. Thomas Anderberg driver företaget Anderberg Media i Nyköping. Det är ett familjeföretag som erbjuder reklamtjänster. – Han har med ett stort engagemang generöst delat med sig av alla faktorer som ger framg?ng. Han har varit ett närvarande bollplank och ifr?gasatt, tipsat och lagt fram nya perspektiv utan att n?gonsin tappa bort sin mentorroll. Jag har idag f?tt ett namn som en duktig fotograf och har idag en potential att växa och bli en byr?, säger Linda Nilsson.
Prisutdelningarna
Den nationella prisutdelningen för ?rets Mentorer för b?de befintliga och blivande företag i Sverige sker den 3 oktober i samband med mässan Eget företag i Älvsjö.
Om mentorprogrammen
Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum, som p? uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas.
Mer information, kontakta:
Birgit B?vner, NyföretagarCentrum Östra Sörmland, tel 070 340 60 94
Rachel Lahdo Ghareb, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland, tel. 08 458 14 60
Thomas Anderberg, ?rets mentor blivande företag i Sörmland, mobil 070-326 88 79
Tomas Hälleberg, ?rets mentor befintliga företag i Sörmland, mobil 070-303 04 30
Marlene Hagenrud, nationell projektledare, Almi Företagspartner, mobil 070 699 79 25
Therese Käck, nationell projektledare, NyföretagarCentrum Sverige, tel. 08 551 124 03
Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.
Bifogade filer

Related posts

Top