SE

?rets Mentorer i Jämtland utsedda! En mentor kan bli avgörande för om en företagare lyckas.

?rets Mentorer i Jämtland utsedda! En mentor kan bli avgörande för om en företagare lyckas.
a8

Östersundsföretagaren Yngve Sahlin har utsetts till ?rets Mentor i Jämtland i kategorin befintliga företag. Till ?rets Mentor i Jämtland i kategorin blivande företagare har utsetts LRF Jämtlands regionchef Ing-Marie Jirhed. NyföretagarCentrum Jämtland och Almi Mitt är de som utser ?rets Mentorer i länet.

?Bättre självförtroende att fatta rätt beslut?
Yngve Sahlin, har nominerats av sin adept Stefan Larson, som driver helikopter- och flygföretaget Storm Heliworks i Östersund. För honom och hans företag har Yngve Sahlin betytt mycket genom sitt engagemang och lättsamma och lösningsorienterade sätt i kombination med en bred erfarenhet av marknad, kundkontakter och företagande. ? Genom snabba r?d har vi kunnat bibeh?lla v?r framfart och f?tt mer först?else för hur saker utvecklas vid olika ?tgärder. Han har ocks? gett oss bättre ett självförtroende bland annat genom att f? oss att ta rätt beslut i olika problemsituationer som bolaget st?tt inför det första ?ret, säger Stefan Larson. Storm Heliworks har utvecklats till en av de ledande helikopterleverantörerna i Sverige. Med sina nio helikoptrar täcker företaget in en stor del av Sverige och Norge. ? Vi har uppdrag allt ifr?n fiskeupplevelser i fjällen till kvistavverkning av kraftledningsgator, säger Stefan Larson.
?Min mentor har stärkt mitt självförtroende?
Ing-Marie Jirhed har nominerats av sin adept Karin Gunnarsson, som driver företaget Silje Trädg?rd & Konsult i Krokom. – Min mentor har stärkt mitt självförtroende och jag har skapat tydligare delm?l och m?lbild. Hon har gett mig konstruktiva förslag p? hur jag skall uppn? mina m?l och har förm?gan att se och ställa fr?gor som leder till reflektioner över mitt företagande, vilket öppnar för nya möjligheter. Den röda tr?den är nu lättare att följa fram?t och jag vet var jag kan f? stöd och hjälp p? vägen, säger Karin Gunnarsson m sin mentor. Silje Trädg?rd & konsult arbetar p? uppdrag genom att göra miljökonsekvensbeskrivningar och växtinventeringar i fält samt föredrag, r?dgivning och design inom trädg?rdsbranschen.
Motivering till utmärkelsen
Som grund för utmärkelsen st?r att Yngve Sahlin och Karin Gunnarsson har visat ett stort engagemang som mentor. De har skapat sig en helhetsbild av sin adept och adeptens företag och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De har varit ett stöd vid beslut och m?lformulering och delat med sig av sina kontakter och nätverk.
Prisutdelningarna
Mentorerna är nu nominerade till titeln ?rets Mentor nationellt. Den nationella prisutdelning för ?rets Mentor för b?de befintliga och blivande företag i Sverige sker den 3 oktober i samband med Mässan Eget Företag i Älvsjö.
Om mentorprogrammen
Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum, som p? uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas.
Mer information, kontakta:
Nina Plesner Dannevall, NyföretagarCentrum, Jämtland, mobil 070-230 94 13
Sara Klockervold, Almi Mitt, tel 063 57 11 33
Marlene Hagenrud, nationell projektledare, Almi Företagspartner, mobil 070 699 79 25
Therese Käck, nationell projektledare, NyföretagarCentrum Sverige, tel. 08 551 124 05

A to już wiesz?  Stort intresse för Euro Mine Expo 2014

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www.nyforetagarcentrum.se | e-post [email protected] | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande aktör för nyföretagande. V?rt m?l är att bidra till fler nya livskraftiga företag. Vi erbjuder kostnadsfri r?dgivning till alla som vill starta eget företag. Idag täcker vi 200 kommuner. Under 2013 gav vi individuell och kostnadsfri r?dgivning till 23 000 personer. Av dessa startade 9000 företag. Efter tre ?r är 81 procent av företagen fortfarande aktiva och mindre än 1 procent har g?tt i konkurs.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy