SE

?rets Gym 2014!

SweDeltaco AB och UAB Topo Grupe har undertecknat ett bindande köpeavtal i vilket SweDeltaco förvärvar samtliga aktier i UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör inom vitvaror och annan hemelektronik. Förvärvet planeras att fullföljas den 14 maj 2014 d? även betalning av köpeskillingen görs.
Förvärvet är strategiskt intressant för SweDeltaco d? man etablerar en plattform för vidare expansion i Baltikum. AG Trade har 14 anställda och är sedan m?nga ?r etablerad som en ledande distributör i framför allt Litauen och Lettland.
Som en del av affären har även samarbetsavtal tecknats med Topo Grupes dotterbolag UAB TC Prekyba som är Litauens ledande hemelektronikkedja med 33 butiker och sedan m?nga ?r kund till AG Trade. Dessa avtal inneh?ller l?ngtg?ende gemensamma ?taganden och incitament för parterna att etablera en betydande expansion av SweDeltacos tillbehörssortiment inklusive varumärkena DELTACO och Streetz i Baltikum under kommande ?r.
Under 2013 omsatte AG Trade 39,3 MLTL (102 MSEK) och redovisade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 1,8 MLTL (4,6 MSEK).
Köpeskillingen best?r av en basköpeskilling som erläggs vid fullföljandet av affären samt en tilläggsköpeskilling som erläggs under kommande tre till fyra ?r och är baserad p? framtida inköp som TC Prekyba gör fr?n AG Trade.
Basköpeskillingen uppg?r till tre g?nger genomsnittligt EBITDA i AG Trade 2012/2013 och tilläggsköpeskillingen till maximalt en g?nger samma beräknade EBITDA.
AG Trade kommer att ing? i Deltacos koncernresultaträkning fr?n och med det andra kvartalet 2014.
Förvärvet beräknas p?verka Deltacos vinst per aktie marginellt positivt redan fr?n första ?ret. Goodwill om ca 10 MSEK inklusive full tilläggsköpeskilling uppst?r vid förvärvet. Förvärvet finansieras med internt genererade medel.
Kommentar fr?n Siamak Alian VD i SweDeltaco AB samt koncernchef i Deltaco: “AG Trade är för oss en unik möjlighet att etablera SweDeltacos sortiment inklusive varumärkena DELTACO och Streetz i Baltikum, en för oss prioriterad marknad. AG Trade är en väl etablerad ledande aktör med mycket starka kundrelationer till baltiska kedjor som bland annat TC Prekyba och RD Elektronik. Förvärvet görs med l?g finansiell risk men stor framtida potential för SweDeltaco genom det lokala partnerskap man samtidigt etablerar med TC Prekyba och Topo Grupe.”
Aurelijus Rusteika, grundare och ägare samt Ordförande i Topo Grupe; “Vi är mycket glada över att SweDeltaco blir ny ägare av AG Trade. Med SweDeltaco som ägare är vi trygga med att AG Trade som oberoende aktör kan flytta fram positionerna ytterligare i Baltikum under kommande ?r. Vi ser även för TC Prekybas butiker stora möjligheter att i partnerskap med SweDeltaco och AG Trade bygga upp ett attraktivt erbjudande inom tillbehör till data och hemelektronik. Detta är en strategisk affär där alla parter har goda möjligheter att bli vinnare”.
BCMS Scandinavia i Litauen och Sverige har agerat finansiell r?dgivare till Topo Grupe och GLIMSTEDT Advokatbyr? i Litauen har varit legal r?dgivare till SweDeltaco.
Om SweDeltaco
SweDeltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska ?terförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje ?r sedan starten för 20 ?r sedan. SweDeltaco har 80 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland , Danmark och Norge. Företaget ägs av Deltaco AB som är listat p? First North under kortnamnet DELT. För mer information se www.deltaco.se och www.deltacoab.se.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy