SE

?rets arbetsstipendier inom musikomr?det utdelade

Vid denna ansökningsomg?ng har 871 ansökningar behandlats. De flesta arbetsstipendierna, 181 stycken, är ett?riga p? 50 000 kr. Nämnden fördelade ocks? sex tv??riga och fem fem?riga arbetsstipendier p? 100 000 kr per ?r.
Arbetsstipendiet ska ge frilansande utövare ökade möjligheter att ägna sig ?t och utveckla sitt konstnärskap. Stipendiet kan sökas av yrkesverk-samma musiker och komponister.
Av ansökningsomg?ngen framg?r att de professionella musikerna och komponisterna huvudsakligen är bosatta i tre storstadsomr?den. Sammanlagt bor 80 procent av de sökande bor i Göteborg, Malmö eller Stockholm.
Den geografiska spridningen av beviljade stipendier fördelar sig enligt följande:
Blekinge (1), Dalarna (3), Gotland (2), Gävleborg (1), Halland (1), Jämtland (0), Jönköping (1), Kalmar (1), Kronoberg (0), Norrbotten (2), Sk?ne (21), Stockholm (118), Södermanland (1), Uppsala (1), Värmland (2), Västerbotten (2), Västernorrland (0), Västmanland (0), Västra Götaland (28), Örebro (2), Östergötland (1), utlandssvenskar (4)
En förteckning över beviljade bidrag ?terfinns p? Konstnärsnämndens hemsida www.konstnarsnamnden.se.
Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och främjar konstnärlig utveckling samt h?ller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Mats Torstendahl   #Peter Norman   #SEB   #Svenska Bankf