?REHYDDAN köpt av Björn Salomonsson, Peter Glyt, Henrik & Magdalena Forsberg, Magnus Claesson

?rehyddan AB bedriver restaurangverksamhet under namnet Hyddan. Restaurangen är belägen c:a 60 meter fr?n Bergbanans mellanstation, i kanten av Stjärnbacken i ?res skidsystem. Hyddan byggdes av ?reprofilerna Bobbo och Ingegerd Nordenskiöld som drivit verksamheten sedan 1990. Bobbo och Ingegerd Nordenskiöld har nu s?lt Bolaget ?rehyddan AB inklusive fastigheten Mörviken 2:129.
?Jag har tillsammans med min hustru Ingegerd drivit Hyddan i 24 ?r med glädje och känner nu att det är rätt tillfälle att lämna över v?rt livsverk till vidareutveckling. Det koncept som de nya ägarna kommer erbjuda är n?got vi tror p? och önskar dem lycka till.? Bobbo Nordenskiöld.
NYA ÄGARGRUPPEN:
Den nya ägargruppen best?r av Björn Salomonsson, Peter Glyt, Henrik & Magdalena Forsberg samt Magnus Claesson. Driftsansvarig blir Björn Salomonsson som bosätter sig permanent i ?re med sin familj. Hyddan kommer genomg? en omfattande utbyggnad för att st? redo inför kommande säsong 2014-2015 med utökad plats för matgäster och scen, där Peter Glyt med sin breda kompetens inom musik och underh?llning kommer skapa en attraktiv mötesplats för skidsystemets och byns gäster. Detta tillsammans med Henrik & Magdalenas kunskap fr?n idrotten samt Björns erfarenhet att skapa kreativa möten mellan människor är grundbulten till att ?re fr?n och med kommande säsong bjuder p? ett nytt spännande koncept till sina gäster.
Du finner uppdatering kring projektet i sociala medier s?som ?REHYDDAN FACEBOOK samt ?REHYDDAN INSTAGRAM.
För mer info och fr?gor, kontakta Peter Glyt, mobil: +46 70 676 52 94 Mail: [email protected]

Related posts

Top