SE

Arbetsskaderapporten 2014: Risken för arbetsskador ökar

Timbro har i tv? rapporter granskat samtliga 20 svenska Europaparlamentariker. I dag presenteras den andra delen i granskningen ? Vilket EU vill de ha? ? där Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet redovisas.
I rapporten, som skrivits av Timbromedarbetarna Karin Svanborg-Sjövall och Andreas Johansson Heinö, framkommer att skillnaden mellan partierna är tydlig, inte bara när det gäller vänster- och högerpolitik utan ocks? i fr?gor som rör EU:s maktbefogenheter.
– Framförallt Vänsterpartiet och i viss utsträckning även Socialdemokraterna, har fokuserat p? fr?gor som i dag inte ligger under EU:s kompetens eller där Europaparlamentets inflytande är mycket begränsat. Moderaterna och Kristdemokraterna har i stället huvudsakligen har ägnat sig ?t fördjupning av samarbetet inom de omr?den som redan är överstatlig, säger Karin Svanborg-Sjövall, en av rapportens författare.
En av rapportens slutsatser är att partierna m?ste bli bättre p? att dra en röd linje framför de fr?gor som man inte anser lämpliga för överstatlighet. Hänvisningar till subsidiaritetsprincipen är meningslös som konsumentinformation, eftersom partierna har helt olika uppfattningar om vad som ska regleras överstatligt.
– Partierna m?ste ta ansvar för sin opinionsbildning och tala klarspr?k om vad man konkret vill göra p? de omr?den där man möter väljarna med högt tonläge. Vill man ha en gemensam abortpolitik? Ska EU bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik som är lika i Bukarest och Bor?s? Svaren är inte givna, men fr?gorna m?ste ställas oftare, säger Johansson Heinö.
Om valet resulterar i ett majoritetsskifte i parlamentet är det inte bara den ideologiska inriktningen som växlar. Det kan ocks? bidra till en kompetensförskjutning mot mer överstatlighet, hävdar rapportförfattarna.
– Ideologi spelar en fundamental roll i valet, men väljarna behöver ocks? veta om de röstar för en utveckling mot en federal välfärdsstat eller ett begränsat mellanstatligt samarbete, konstaterar Karin Svanborg-Sjövall
Rapporten presenteras i dag vid ett lunchseminarium p? Timbro och kommenteras av Ebba Busch Thor (KD), Christofer Fjellner (M) och Mikael Gustafsson (V).
För att ladda ned rapporten klicka här
För en sidas sammanfattning av rapporten klicka här
Den första delen av Timbros granskning av Europaparlamentarikerna presenterades den 26 mars.
Mer information om rapporten och videoinspelningen av presentationen hittar du här
För mer information:
Karin Svanborg-Sjövall
[email protected], 0725 – 17 00 77
Andreas Johansson Heinö
[email protected], 073 – 596 72 08 Om författarna
Karin Svanborg-Sjövall, projektledare p? Timbro.
Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet och Senior Fellow vid Timbro.

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och l?ngsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror p? allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Similar Posts