SE

Ännu ett företag som gjort sin företagsresa i ABI – Taxijakt firades med utsparkst?rta

Inom kort ska tjugotalet kreativa hjärnor samlas och generera nya idéer för Dalarnas utveckling inom omr?det LIVE. Hur ser framtidens boende ut, vad ska vi bygga av, hur tar vi oss till och fr?n bostäderna? Fr?gorna och idéerna är m?nga och när innovationstävlingen Smart Living Challenge ordnas i Falun och Borlänge ska ännu fler utvecklingsidéer lockas fram. Tisdagen den 10 juni är det dags för workshop p? Romme Alpin.
Den internationella innovationstävlingen Smart Living Challenge har öppnat. Tävlingen, som arrangeras av Munktell Science Park i samarbete med Falun och Borlänge kommuner och Stiftelsen Teknikdalen, ska bidra till att finna nya lösningar för ett mer h?llbart stadsliv. Falu och Borlänge kommuner st?r som värdar och bjuder in ett tjugotal kreativa entreprenörer, forskare, studenter för att f? tips och bidrag till att utveckla sina respektive stadsmiljöer hur vi ska bo och leva i framtiden.
Under knappt sex m?nader kommer Smart Living Challenge att söka efter innovativa lösningar och idéer som underlättar för individer att leva ett smartare och mer h?llbart liv i urbana miljöer. Innovationstävlingar inom samma koncept kommer därför att arrangeras p? flera orter s?som Göteborg, Uppsala och Väster?s men även internationellt i exempelvis Belgrad, Jakarta, Rio de Janeiro, Kuala Lumpur, Istanbul, Aten med flera.
Med smarta lösningar avses produkter och tjänster som ger individer en ökad livskvalitet utan att ta för stora resurser i anspr?k. Hänsyn ska tas till s?väl jordens knappa resurser som individers begränsade tillg?ng p? tid och pengar. Tävlingen söker lösningar inom tre kategorier; Move, Live och Eat. Smart Living Challenge välkomnas b?de helt nya idéer som ännu inte utvecklats och befintliga lösningar som
ännu inte f?tt stor spridning.
Innovationstävlingar öppnar för nya möten och nya idéer
Innovationstävlingar har under senare ?r blivit en alltmer populär metod för att finna nya lösningar. Linda Norén och ?sa Svedjetun, näringslivschefer i Falun och Borlänge kommuner förklarar varför:
– Innovationstävlingar är ett utmärkt sätt att generera idéer och finna innovativa lösningar p? problem och utmaningar som ger oss nya intressanta uppslag. Genom innovationstävlingar öppnar man dörrarna för kompentens och idéer som finns utanför den egna organisationen. Dessutom skapas
förutsättningar för individer med nya idéer att f? utveckla och sprida dem. Det är verkligen kul att Falun och Borlänge kommuner är en av de tre platser i landet som är med i denna internationella tävling. Och vi ser fram emot att f? dela med oss och även ta del av omvärldens idéer om h?llbart leverne, menar Norén och Svedjetun.
Stiftelsen Teknikdalen är delaktig i processen och en av initiativtagarna. Stiftelsen Teknikdalen arbetar med att initiera, driva och delta i regionala, nationella och internationella projekt samt underlättar för nya affärskoncept och innovationer fr?n idé till marknad. samtliga aktiviteter som genomförs syftar till att generera ökad regional tillväxt och utveckling.
Femton vinnar kommer att utses
En professionell jury kommer att utse femton vinnare efter tävlingens slutdatum, 30 juni 2014. Dessa femton blir del av ett internationellt nätverk av entreprenörer, forskare och innovatörer
och kommer att tas med p? en inspirerande resa till n?gra av Sveriges främsta innovationsmiljöer. De kommer även att möta potentiella storkunder och investerare som kan hjälpa individerna att förverkliga sina idéer och f? dem att n? ut p? en internationell marknad.
Mer om tävlingen g?r att läsa p? tävlingens webbsida smartlivingchallenge.com.
Workshopen kommer att äga rum tisdagen den 10 juni kl 9.30-15.30, Romme Alpin, Koppslahyttan 111, Borlänge
För mer information, kontakta Kjell Friman, Näringslivskontoret Borlänge kommun, tel
0243-741 32 eller Erik D Jansson, Näringslivskontoret Falu kommun, tel 023-867
35 eller kommunikationsansvarig Ann-Louise Larsson, Stiftelsen Teknikdalen, 0342-24 64 05.
Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.se

Similar Posts