SE

Ändrade familjeförh?llanden bakom jakt p? ny bostad – tillökning och skilsmässa i topp

I Mäklarinsikt Special ställer vi fr?gor som kan variera mellan ?rets olika undersökningar. Denna g?ng har vi följt upp de vanligaste skälen till varför man vill förändra sitt boende och fr?gor som rör fritidshusmarknaden, svaren presenteras idag i Mäklarinsikt nr 2, 2014. Det är stor enighet bland mäklarna och majoriteten bedömer att s?väl priser, utbud som efterfr?gan kommer vara ligga kvar p? oförändrad niv? det kommande kvartalet. Särskild tydligt är detta för priserna där 67 procent bedömer att priserna blir oförändrade.
Nästan samtliga mäklare bedömer att strand- eller sjönära lägen ökar efterfr?gan p? fritidshus. Andra faktorer som har betydelse är om det finns indraget vatten, hur omgivningen är, om det finns bilväg ända fram och vilken standard det är p? fritidshuset.
Enligt 75 procent av mäklarna är skilsmässa det vanligaste skälet till att man säljer sin villa, följt av ?ldersskäl (65 procent). Den vanligaste orsaken till varför man köper en villa är tillökning i familjen (90 procent), att man ska flytta ihop med en ny partner (61 procent) eller att man har f?tt bättre ekonomi och vill byta upp sig, bedömer 32 procent av mäklarna. 81 procent av fastighetsmäklarna bedömer att tillökning är det vanligaste skälet till varför man säljer sin bostadsrätt och 53 procent av mäklarna bedömer att en skilsmässa är den vanligaste anledningen till att man behöver köpa en bostadsrätt.
? Fler tror p? stigande priser och färre p? sjunkande priser jämfört med de bedömningar som gjordes p? fritidshusmarknaden i fjol. Det finns stora variationer mellan olika orter men överlag bilden är ljusare, säger Ingrid Eiken, VD p? Mäklarsamfundet.
? V?r enkät lyfter fram att det finns en mänsklig dimension i boendet som sällan finns med i debatten. Fastighetsmäklare möter människor i detta skede och lotsar dem genom förmedlingen steg för steg. Det minskar riskerna och ökar förutsättningarna för att b?de säljare och köpare ska känna sig nöjda och trygga med sin bostadsaffär, säger Ingrid Eiken, VD p? Mäklarsamfundet.
Huvudrapporten finns p? www.maklarsamfundet.se.
Mäklarinsikt utkommer varje kvartal. Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och
den 2 juni bland Mäklarsamfundets medlemmar och besvarades av 1 067 fastighetsmäklare.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet, 070-669 34 34.
Caroline Berg, Presskontakt, 072-373 66 58.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy