Anders Nilsson ny styrelseordförande i SamInvest

Anders Nilsson valdes till ny ordförande i SamInvest Mitt AB vid bolagets ?rsstämma. Han ersätter Hans Selling som haft ordförandeuppdraget sedan 2009. Anders Nilsson har bland annat varit VD och koncernchef för Knowit AB och arbetar idag i ett eget konsultföretag.
– Jag tycker att SamInvest representerar en spännande form av kapital för företag i regionen. Dessutom hoppas jag kunna bidra till verksamheten genom mina erfarenheter av att starta och driva företag i expansion, säger Anders Nilsson som är bosatt i Sundsvall.
Anders Nilsson drev p? 90-talet ett eget IT-företag som etablerades i Sundsvall, Ume? och Lule?. 1998 köptes företaget av börsnoterade Knowit där Anders Nilsson blev VD och koncernchef fr?n 2003 till 2011. Under de ?ren växte Knowit fr?n 250 till 1 600 anställda.
Utöver ordförandeskapet i SamInvest är Anders Nilsson engagerad i ett antal andra styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i SSG Standard Solutions Group AB och som ledamot i NP3 Fastigheter AB.
Vid SamInvests ?rsstämma valdes Anita Cordestam, Örnsköldsvik, till ny ledamot i styrelsen. Hon ersatte Knut Nordin.

SamInvest Mitt AB förvaltar fonder för riskkapitalinvesteringar i företag i Jämtland och Västernorrland. Investeringarna görs alltid tillsammans med privata investerare. Investeringspartnern satsar ett minst lika stort belopp som SamInvest och investeringen sker p? lika villkor. Finansiärer till fonderna är Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, ALMI Företagspartner AB samt EU. SamInvest ägs av ALMI Företagspartner Mitt AB och är ett riskkapitalbolag inom Almi Invest. Läs mer p? www.saminvest.se

Related posts

Top