SE

Anaplan g?r med i Deloitte Consulting, LLP Technology Alliances för att erbjuda kunder en banbrytande planeringsplattform med kundanpassande applikationer

2014-07-15 15:12 Anaplan Det fördjupade samarbetet förser företagen med nya kunskaper och en ökad samverkan för att underlätta strategiska beslut.

San Francisco ? 14 juli 2014 ? Anaplan tillkännagav idag att företaget har g?tt med i Deloittes Technology Alliance samarbete. Beslutet befäster företagens l?ngvariga relation ytterligare och gör det lättare för kunderna att effektivisera planeringsprocessen samt dela strategisk information
Som konsult- och applikationspartner är Deloitte en viktig medlem i Anaplans globala nätverk av ledande konsultpartner. Utifr?n Anaplans plattform levererar de effektiviseringar i företags affärsplaneringsprocess och uppföljning världen över
?Med sin kombination av Anaplans marknadsledande teknik och Deloittes bransch- och affärskunskaper gör samarbetet att kunderna kontinuerligt kan hantera sina planer och utnyttja sina möjligheter p? marknaden?, säger Doug Smith, vice VD p? Anaplan. ?Deloittes erfarenheter och kunskaper om ett stort antal branscher gör att de kan ge r?d till Anaplans kunder om hur de kan omvandla företagets komplexa verksamhet till kraftfulla, användarvänliga applikationer och planer.?
?M?nga kunder kommer till oss med liknande utmaningar. Oavsett bransch eller situation behöver kunder exakt information i realtid för att underlätta strategiska beslut och förbättra samarbetet mellan olika avdelningar?, säger Merritt Alberti, chef p? Deloitte Consulting, LLP. ?De m?ste hantera utmaningar som att förbättra marginalerna, öka den lönsamma tillväxten och minska driftkostnaderna. Anaplan är ett av de ledande verktygen som hjälper företag att rationalisera processerna och enkelt avgöra hur de kan agera mer effektivt.?
Deloitte Technology Alliance utvecklas ständigt för att möta ett skiftande marknadsbehov och främja nya möjligheter fr?n ett stort utbud av teknikleverantörer. Ett starkt Alliance-program ger Deloitte ökad flexibilitet för att hantera kundutmaningar och l?ter dem svara mer effektivt p? ett stort antal komplexa affärsutmaningar. Tillsammans verkar Anaplan och Deloitte för ett lyckat samarbete. De vill kunna positionera sig p? ett s?dant sätt att de kan leverera de effektivaste tjänsterna och lösningarna till kunderna och underlätta deras ansträngningar att möta de största utmaningarna.
?Anaplan är en innovation inom affärsplanering och utförande, som stöttar snabb utveckling av applikationer för planering av ekonomi, försäljning och drift över flera branschsektorer. De tillför värde till Deloittes verksamhet genom att bredda v?r tjänsteportfölj s? vi kan ha ett helhetsperspektiv p? kundutmaningar. Vi ser ett stort marknadsbehov av den typ med flexibla, molnbaserade planeringstjänster som Anaplan tillhandah?ller. Vi ser fram emot ytterligare samarbete allt eftersom vi svarar p? marknadens behov?, tillägger Alberti.
Anaplans molnbaserade plattform bygger p? den patenterade datamotorn HyperBlock? som verkar i datorns internminne och levererar oöverträffad hastighet, flexibilitet och skalbarhet. Anaplan kombinerar data fr?n hela organisationen i en säker moln/SaaS-plattform och sammanlänkar planer för att göra planeringsprocessen tillförlitlig och transparent.
###

A to już wiesz?  Lastbilen lanserar sin nya hemsida

Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Paul Doherty
Marketing Communications Manager, Anaplan
510-552-5909
[email protected]

Om Anaplan
Anaplan har radikalt förbättrat möjligheterna för företag att planera och styra sin verksamhet. Vi har byggt v?r plattform fr?n grunden för att du ska kunna planera, samarbeta och agera ? i realtid. Det gör att du kan ligga steget före viktiga affärshändelser, snabbt skapa modeller för möjliga scenarier och göra justeringar efter hand. Med Anaplans molnbaserade plattform kan du hela tiden anpassa dina medarbetare, planer och utgifter efter hur marknaden förändras. Anaplan är ett privatägt företag med huvudkontor i San Francisco och kontor p? fyra kontinenter. Mer information finns p? www.anaplan.com eller Twitter: @anaplan.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy