SE

AMFs totalavkastning januari-juni 2014: Fortsatt god avkastning

AMFs totalavkastning uppgick till 5,6 (3,3) procent och solvensgraden till 210 (212) procent under första halv?ret 2014. Den genomsnittliga ?rsavkastningen under de senaste fem ?ren har varit 8,5 procent och för de senaste tio ?ren 7,5 procent, mätt p? rullande 12 m?nader.
? Pensionsförvaltning handlar om l?ngsiktighet. V?r genomsnittliga ?rsavkastning de senaste fem och tio ?ren ger därför en bra bild över hur vi bygger upp en god pension för v?ra sparare. Att v?r premieinkomst har minskat n?got under halv?ret beror p? lägre premieflöden via förmedlare medan premieinkomsten ökat inom v?r kärnaffär, kollektivavtalad tjänstepension. Det är i linje med v?r strategi att fokusera p? v?r kärnaffär och bland annat sluta betala provisioner, säger Johan Sidenmark, vd AMF.
? Det första halv?ret 2014 inleddes med en trevande utveckling, sökandes efter vart den globala konjunkturen är p? väg. Andra kvartalet utvecklades desto starkare d? de l?ga räntorna och stora likviditeten i marknaden fortsatte att ge kraft till börserna. För att denna utveckling ska bibeh?llas under andra halv?ret krävs en kombination av förbättrad världskonjunktur och en fortsatt ackommoderande penningpolitik, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.
Premieinkomsten för traditionell försäkring uppgick till 12,4 (13,0) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,2 (2,1) miljarder kronor.
Nyckeltaljan-juni 2014jan-juni 2013
Totalavkastning (%)5,63,3
Genomsnittlig totalavkastning 5 ?r (%)8,57,2
Genomsnittlig totalavkastning 10 ?r (%)7,57,3
Premieinkomst (Mkr)*12 39512 963
Solvensgrad (%)** ***210212

* Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppg?r till 2,2 (2,1) miljarder kronor.
** Solvensgraden visar marknadsvärdet p? bolagets tillg?ngar i förh?llande till de garanterade ?tagandena gentemot spararna.
*** Per den 30 juni 2014 respektive 2013.
Samtliga siffror är preliminära fram till styrelsebeslut den 28 augusti.
Fullständig del?rsrapport publiceras senast den 29 augusti.
För fr?gor och ytterligare information, kontakta:
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, [email protected]
Emelie Ericson, Information AMF, 070-208 24 32, [email protected]
AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till l?g kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 470 miljarder kronor (31 mars 2014 ) i aktier, fastigheter och räntebärande papper ?t cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy