SE

AMF Fastigheter stärker organisationen ytterligare

AMF Fastigheter tar nästa steg i uppbyggnaden av den nya avdelningen Stadsutveckling och marknad och genomför fler nyrekryteringar. Ett antal större stadsutvecklingsprojekt, bland annat Urban Escape Stockholm, p?g?r redan och nu stärks organsationen. Dessutom görs en omorganisation, Anders Pettersson blir ny Affärsomr?deschef Retail.
? Större utvecklingsprojekt som skapar dynamiska stadsmiljöer och platser kräver ett strategiskt arbete p? bolagsniv?. Genom att avsätta resurser som arbetar med dessa fr?gor kommer vi kunna vara nytänkande och l?ngsiktigt värdeskapande i s?väl stora som sm? projekt, säger Karolin Forsling, chef Stadsutveckling och marknad.
I september tillträder Lina Vicsai som marknadschef för AMF Fastigheter. Lina Vicsai kommer fr?n en l?ng karriär inom Vattenfall-koncernen där hon arbetat som varumärkeschef och innan dess som Head of strategy and planning.
Magnus Källgren anställs som affärsutvecklare och kommer initialt vara dedikerad till projektet Urban Escape Stockholm. Han har tidigare arbetat som affärsutvecklare p? Jernhusen och som etablerare p? Reitan Convenience Sweden AB.
Tidigare i veckan kommunicerades att Roger Kylberg anlitas för att fokusera p? arbetet med uthyrning i MOOD Stockholm. Samtliga ing?r i avdelningen Stadsutveckling och marknad som bildades april 2014.

? Vi är mycket glada över v?ra nyrekryteringar som möjliggör för oss att skapa attraktiva platser genom ett skarpare koncept- och varumärkesarbete, fortsätter Karolin Forsling.
Anders Petterson ny Affärsomr?deschef Retail
Under september genomförs samtidigt en omorgansation. Anders Pettersson, tidigare kommersiell chef Retail, kommer att ta över efter Karolin Forsling som Affärsomr?deschef Retail, och även ing? i ledningsgruppen. Anders Pettersson har mycket l?ng retail-erfarenhet, bland annat som varuhuschef p? IKEA och centrumchef i Sickla köpkvarter. Han har arbetat p? AMF Fastigheter i tio ?r, framförallt med uppbyggnaden av Gallerian. Gallerian lockar cirka 60 000 besökare om dagen vilket motsvarar drygt 18 miljoner besökare per ?r.

För ytterligare fr?gor, kontakta
Cecilia Österholm, PR och Information, 08-696 33 05
E-post:[email protected]
Karolin Forsling, chef Stadsutveckling och marknad, 08-696 3270
E-post: [email protected]
AMF Fastigheter AB utvecklar och förvaltar AMF-koncernens fastighetsbest?nd. Inriktningen är kontor och cityhandel i Stockholm. N?gra av de mest kända fastighetsinnehaven är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och CityCronan i Stockholm. Marknadsvärdet uppg?r till drygt 46 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsföretaget Rikshem.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Borg   #Anders Lago   #HSB