AMF Fastigheter säljer kontorsfastighet i Göteborg

AMF Fastigheter säljer kontorsfastigheten G?rda 13:6 belägen i omr?det G?rda cirka en kilometer fr?n Göteborgs centralstation. I och med detta har AMF Fastigheter s?lt den sista och kvarvarande fastigheten i Göteborg. Ägandet kommer nu att koncentreras till Stockholmsomr?det.
AMF Fastigheter säljer fastigheten G?rda 13:6 i Göteborg till Niam AB. Tillträde är 30 juni 2014 och köpeskillingen är ca 950 Mkr. Fastighetens totala yta är ca 37 000 kvm och i dag hyr TeliaSonera Sverige AB samtliga lokaler. Bygg?r för fastigheten är 1999 respektive 2004.
AMF Fastigheter är en fastighetsägare med ett övergripande uppdrag att bidra till en hög och stabil avkastning till AMFs pensionssparare. Genom transaktionen koncentrerar AMF Fastigheter sin verksamhet till Stockholm.
? Vi är glada att ägandet av fastigheten nu övertas av Niam som är en etablerad aktör. Istället för att själva bygga upp en egen förvaltningsorganisation i Göteborg har vi nu valt att fokusera v?ra investeringar till Stockholmsregionen, säger Fredrik Ronvall, transaktionschef AMF Fastigheter.

? Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och vi bedömer att staden kommer att utvecklas starkt i framtiden. En viktig drivkraft för AMF Fastigheter är att vitalisera och utveckla Stockholm, det gör vi i nära samarbete med Stockholms stad och andra fastighetsägare, fortsätter Fredrik Ronvall.
Fredrik Ronvall, transaktionschef, AMF Fastigheter, 08-696 25 60 [email protected]
Cecilia Österholm, PR och Information, 08-696 33 05 [email protected]se
AMF Fastigheter AB utvecklar och förvaltar AMF-koncernens fastighetsbest?nd. Inriktningen är kontor och cityhandel i Stockholm. N?gra av de mest kända fastighetsinnehaven är Femte Hötorgshuset, Gallerian, MOOD Stockholm och CityCronan i Stockholm. Marknadsvärdet p? fastighetsbest?ndet uppg?r till drygt 46 miljarder kronor inklusive delägarskap i bostadsföretaget Rikshem.
Bifogade filer

Related posts

Top