SE

Almi Företagspartner Värmland AB och NyföretagarCentrum i nytt samarbete

– Ett samarbetsavtal ska stärka nyföretagandet i Värmland
Det ska bli enklare och tydligare för de som startar företag
De som startar företag vänder sig idag b?de till NyföretagarCentrum och Almi. Genom det nya avtalet skapas ett mer strukturerat och l?ngsiktigt samarbete s? att kunden snabbare f?r rätt resurs vid rätt tillfälle. En tydligare samordning skapar bättre förutsättningar för att vi använder v?ra gemensamma resurser och nätverk mer effektivt, vilket kommer kunden tillgodo. Vid start av företag erh?ller kunden kvalitativ och gratis r?dgivning hos NyföretagarCentrum och hos Almi finansiering och övriga r?dgivningstjänster som olika utvecklingsprogram.

Regionala avtal har tecknats i Värmland
Det nya avtalet tecknades nationellt den 1 januari 2014. Nu har regionala avtal tecknats mellan Almi Värmland och NyföretagarCentrum i Karlstad, Hammarö, Kristinehamn, Storfors och Filipstad. Handlingsplaner för det fortsatta samarbetet har upprättats med syfte att tydliggöra och underlätta för de som vill starta eget företag. Framöver kommer ocks? gemensamma aktiviteter att genomföras.

Vi har samma m?l att fler nya företag ska startas
– B?de Almi och NyföretagarCentrum jobbar för tillväxt i Värmland och det fördjupade samarbetet stärker v?ra möjligheter att bli ännu bättre p? detta och öka kundnyttan. Vi kan samordna aktiviteter och p? s? vis dra större nytta av respektive organisation, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Företagspartner Värmland AB.

– Genom att informera om varandras tjänster kan vi hjälpa kunden bättre, vilket effektiviserar r?dgivningen, säger representanter för NyföretagarCentrum.

P? bifogad bild syns:
Främre raden: Conny Rosenhall, NyföretagarCentrum Karlstad och Christina Nyström, Almi
Mittersta raden: Per-Arne Olofsson, NyföretagarCentrum Hammarö och Börje Andersson, NyföretagarCentrum Kristinehamn, Storfors och Filipstad
Bakre raden: Pia Andersson och Louise Larsson, Almi

För mer information kontakta: Anna Lundmark Lundbergh, vd hos Almi, 0708-14 93 77
Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Svenska Fondhandlaref