Almi Företagspartner Mitt och NyföretagarCentrum Jämtland har utsett ?rets mentorer i Jämtlands län i kategorierna:

Mentor ? Blivande företag och
Mentor ? Befintliga företag
En mentor kan bli avgörande för företagarens framtid!
-Jag f?r ofta höra av adepterna att deras nystartade företag aldrig hade överlevt om det inte hade varit för stöttningen fr?n deras mentorer, säger Nina Plesner Dannevall, mentoransvarig Nyföretagarcentrum Jämtland.
-En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas och kan f? sitt företag att växa och överleva, säger Sara Klockervold, säger mentoransvarig hos Almi Företagspartner Mitt.
Till ?rets Mentor i Jämtlands län i kategorin Mentor Blivande Företag har utsetts LRF Jämtlands regionchef Ing-Marie Jirhed.
? Genom min mentor har jag utvecklats och först?tt att jag är företagare, säger Ing-Marie Jirheds adept Karin Gunnarsson.
Ing-Marie Jirhed har nominerats av sin adept Karin Gunnarsson, som driver företaget Silje Trädg?rd & Konsult i Krokom. – Min mentor har stärkt mitt självförtroende och jag har skapat tydligare delm?l och m?lbild. Hon har gett mig konstruktiva förslag p? hur jag skall uppn? mina m?l och har förm?gan att se och ställa fr?gor som leder till reflektioner över mitt företagande, vilket öppnar för nya möjligheter. Den röda tr?den är nu lättare att följa fram?t och jag vet var jag kan f? stöd och hjälp p? vägen, säger Karin Gunnarsson m sin mentor. Silje Trädg?rd & konsult arbetar p? uppdrag genom att göra miljökonsekvensbeskrivningar och växtinventeringar i fält samt föredrag, r?dgivning och design inom trädg?rdsbranschen.
Till ?rets Mentor i Jämtlands län i kategorin Mentor Befintliga Företag har utsetts Östersundsföretagaren Yngve Sahlin.
– Han har gett oss bättre ett självförtroende, säger Yngve Sahlins adept Stefan Larson
Det är Stefan Larson, som driver helikopter- och flygföretaget Storm Heliworks i Östersund som har nominerat Yngve Sahlin. För honom och hans företag har Yngve Sahlin betytt mycket genom sitt engagemang och lättsamma och lösningsorienterade sätt i kombination med en bred erfarenhet av marknad, kundkontakter och företagande. ? Genom snabba r?d har vi kunnat bibeh?lla v?r framfart och f?tt mer först?else för hur saker utvecklas vid olika ?tgärder. Han har ocks? gett oss bättre ett självförtroende bland annat genom att f? oss att ta rätt beslut i olika problemsituationer som bolaget st?tt inför det första ?ret, säger Stefan Larson. Storm Heliworks har utvecklats till en av de ledande helikopterleverantörerna i Sverige. Med sina nio helikoptrar täcker företaget in en stor del av Sverige och Norge. ? Vi har uppdrag allt ifr?n fiskeupplevelser i fjällen till kvistavverkning av kraftledningsgator, säger Stefan Larson.
Motivering till utmärkelsen
Som grund för utmärkelsen st?r att Yngve Sahlin och Ing-Marie Jirhed har visat ett stort engagemang som mentor. De har skapat sig en helhetsbild av sin adept och adeptens företag och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De har varit ett stöd vid beslut och m?lformulering och delat med sig av sina kontakter och nätverk.
Prisutdelningarna
De b?da mentorerna är ocks? nominerade till utmärkelsen ?rets Mentor i Sverige.
Den nationella prisutdelningen för ?rets Mentor för b?de befintliga och blivande företag i Sverige sker den 3 oktober i samband med mässan Eget Företag, http://egetforetag.se/.

Om mentorprogrammen
Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum, som p? uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas.
Mer information: www.almi.se/mentor
Mer information, kontakta:
Mentor Blivande Företag
Nina Plesner Dannevall, NyföretagarCentrum, Jämtland, mobil 070-230 94 13
Ing-Marie Jirhed, ?rets Mentor Blivande Företag, tel 063 55 10 93
Therese Käck, nationell projektledare mentorprogrammet, NyföretagarCentrum Sverige, tel. 08 551 124 03

Mentor Befintliga Företag
Sara Klockervold, projektledare Mentor- Utveckla företag, Almi Mitt, tel 063 57 11 33
Yngve Sahlin, ?rets Mentor Befintliga Företag, mobil 070 334 11 12
Marlene Hagenrud, nationell projektledare mentorprogrammet, Almi Företagspartner, mobil 070 699 79 25

Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Related posts

Top