Almedalen: NyföretagarCentrums seminarier idag

Torsdag 3 juli p? Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Erlanderska rummet
Tid 13.30 ? 15.00 Nyföretagande och entreprenörskap behövs!
Med entreprenörskap och fler nya företag ökar tillväxten i landet. Sverige behöver jobb. De skapas i nya företag. Vad kan göras för att f? fart p? entreprenörskap och nyföretagande i Sverige s? att Sverige ligger i topp? Är regeringens insatser tillräckliga? Vad säger forskningen? Hur kan myndigheter och kommuner förenkla för företag och stimulera till fler nya växande företag? Hur skapas h?llbart företagande? Hur kan näringsliv och organisationer p? bästa sätt medverka? Finns goda exempel?
Inledning: Kenth Berndtsson, Ordförande, NyföretagarCentrum Sverige
Moderator: Olle Wästberg
Panel:
Emma Ihre, ansvarig för h?llbart företagande, Finansdepartementet, Martin Linder, andre vice ordförande, Unionen, Lena Rooth, avdelningschef, Tillväxtverket, Daniel Sjöberg, aktörssamordnare, Bolagsverket, Jan-Eric Sundgren, Senior Expert Advisor,AB Volvo, Per ?sling, Riksdagsledamot (C), Finansutskottet, Karl Wennberg, docent, Handelshögskolan i Stockholm & Forskningsinstitutet Ratio, Christer Östlund, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige
Tid 15.15 ? 16.00 Fler unga m?ste starta företag för jobb och tillväxt.
Attityderna till företagandet är positiva men fler unga m?ste starta eget företag. Hur är egentligen förutsättningarna? Vad kan r?dgivning och mentorskap bidra till för fler nya växande företag och tillväxt? Behövs mikrol?n och ett finansieringssystem likt studiel?nen? Hur är det med tryggheten d? man som ung startar eget? Är framtidens lösningar redan här? Vilka är möjligheterna? Hur kan drömmar förverkligas?
Moderator: Olle Wästberg
Panel:
Erik Ageberg, regionchef, Ung Företagsamhet Stockholm, Esabelle Dingizian,Riksdagsledamot (MP), suppleant Näringsutskottet, Caxton Njuki, professionell idrotts- och hälsocoach, Caxton Sports Management, Öivind Neiman, VD, Sparbankernas Riksförbund, Belgin Fortaci, entreprenörsansvarig, SEB,? Harry Goldman, VD, NyföretagarCentrum Sverige
Tid 16.15 ? 17.00 V?rd, valfrihet och vinst. Nyföretagande inom v?rd och omsorg – är det önskvärt och möjligt?
Är nyföretagandet inom v?rd och omsorg en tillg?ng d? v?rd och omsorg ska utvecklas? Vilka är de som startar eget företag inom v?rd och omsorg? Bidrar de till valfrihet? Har jobben skapats? Är v?rdinsatserna viktiga för Sverige? Ger de nya företagen välfärdsvinster? V?gar man starta ett företag inom v?rd och omsorg?
Debattpanel med representanter för politik och organisationer kring förutsättningarna för start och drift av företag inom v?rd och omsorg.
Moderator: Olle Wästberg
Panel:
Kerstin Eriksson, näringspolitiskt ansvarig, Famna, Maria Fälth,kommunalr?d (KD), Upplands Väsby, Stig Henriksson,ordförande kommunstyrelsen (V), Fagersta, Ann Johansson,vice ordförande, V?rdförbundet, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega, Patrik Nilsson, chef analys politik och opinion, Företagarna,?Elisabet Sannas, projektledare v?rdföretag och Startbanan, NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum Sverige
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www.nyforetagarcentrum.se | e-post [email protected] | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande aktör för nyföretagande. Vi erbjuder kostnadsfri r?dgivning till alla som vill starta eget företag. Idag täcker vi 200 kommuner och n?r 89 procent av befolkningen. V?rt m?l är att bidra till fler nya livskraftiga företag. Under 2013 gav vi individuell och kostnadsfri r?dgivning till 23 000 personer. Av dessa har 8 900 startat företag. Efter tre ?r är 81 procent av företagen fortfarande aktiva och har i snitt tv? anställda; mindre än 1 procent har g?tt i konkurs. Verksamheten finansieras via partners.
Bifogade filer

Related posts

Top