SE

Allt färre anställda drabbas av konkurser

I juni gick 608 aktiebolag i konkurs. Det är en ökning med tv? procent jämfört med samma period förra ?ret. Antalet anställda som berördes av konkurserna minskade dock med 54 procent jämfört med juni 2013, visar ny konkursstatistik fr?n affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe.
Junistatistiken innebär att minskningen av antalet konkurser har avstannat, men att det framför allt är mindre aktiebolag som drabbas. Antalet konkurser har tidigare minskat under 9 av de senaste 12 m?naderna. Sett till junim?nader är ?rets siffra den högsta p? fem ?r.
Totalt berörs 1450 anställda av konkurserna, vilket är en minskning med 54 procent jämfört med samma m?nad föreg?ende ?r. Den genomsnittliga omsättningen i de konkursade aktiebolagen minskade även den med 48 procent till 4,2 miljoner kronor.
– Även om antalet konkurser ökar n?got, s? är det för tidigt att tala om ett trendbrott. Särskilt eftersom b?de antalet anställda som drabbas och den totala omsättningen minskar kraftigt, säger Krister Jonsson, Sverigechef p? Creditsafe.
Alla svenska län drabbades av konkurser i juni. Den geografiska spridningen visar även att de befolkningsmässigt största länen st?r för flest konkurser. Flest skedde i Stockholms län (197) följt av Sk?ne (116) och Västra Götaland (96).
I genomsnitt har de konkursdrabbade aktiebolagen tre anställda. Inget bolag hade fler än 100 anställda och 276 aktiebolag en (1) eller ingen anställd. Den största konkursen sett till omsättning är WEIGL Transmission Plant AB (121 miljoner kronor) i Trollhättan följt av göteborgska Active Global Invest Scandinavia AB (83 miljoner kronor).
Sett till den senaste tio?rsperioden har det genomsnittliga antalet konkurser i juni varit 504, vilket innebär att ?rets siffra p? 608 är klart över tio?rssnittet.

För konkursstatistik per den 2 juli 2014, se bilaga som omfattar:

Antal aktiebolagskonkurser under 2012, 2013 och 2014 uppdelat per m?nad
De tio största konkurserna under juni 2014 (omsättning)

För mer information:
Sandra Andersson, Marknadsansvarig Creditsafe
Telefon 070-030 36 37 eller via e-post [email protected]
Krister Jonsson, Sverigechef Creditsafe
Telefon 070-628 08 99 eller via e-post [email protected]
Creditsafe är ett av Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Vi levererar information direkt anpassad för webben eller via kundanpassade integrerade lösningar. Vi erbjuder stora som sm? företag ett komplett utbud av kredit- och marknadstjänster, med allt fr?n kreditbedömning till riskanalys och prospektering av nya kunder.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anna Wers   #Stockholms Handelskammares