Allmänhetens g?vor n?r rekordniv? för insamlings?ret 2013 ? Svensk Insamlingskontroll presenterar ny statistik

Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto ökade under insamlings?ret 2013 till 5,8 miljarder. Under insamlings?ret ökade de svenska insamlingsorganisationerna sina intäkter med mer än en halv miljard jämfört med föreg?ende ?r.
Svensk Insamlingskontroll offentliggör i dag sin prognos för statistik för insamlings?ret 2013 som är baserad p? 90-kontoinnehavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Det finns cirka 400 organisationer med 90-konto som bedriver insamlingsverksamhet i Sverige.
Insamlingsorganisationernas totala intäkter uppgick 2013 till närmare 16,9 miljarder kronor. Det kan jämföras med drygt 10 miljarder för tio ?r sedan. Den svenska allmänheten skänkte 2013 hela 5,8 miljarder kronor, vilket är en rekordniv? jämfört med tidigare ?r. Det överstiger till och med 2005, ?ret efter tsunamin som var exceptionellt med en insamling p? 5,3 miljarder.
– Det är en glädjande utveckling, att allmänhets välvilja fortsätter att öka och att vi kan redovisa rekordsiffror för insamlings?rets 2013. Det visar ocks? att behovet av kontroll är viktigt, att organisationerna har ordning p? sin ekonomi och hur de använder pengarna, säger controller Tommy Jonsson p? Svensk Insamlingskontroll.
Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logotyp är för givaren en bekräftelse p? att insamlingen sköts p? ett ansvarsfullt sätt och att pengarna g?r till ändam?let (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna).
Utförligare statistik finns att hämta p? http://www.insamlingskontroll.se/
För fr?gor kontakta:
Kanslichef Lena Hörnblad, 08-783 80 61
[email protected] Tommy Jonsson, 08-783 80 63
[email protected]

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och r?dgivningsbranschen).
V?ra medlemmar och huvudmän är idag Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. ?r 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde f? ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.
Sedan ?r 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna – TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre – ang?ende abonnemang av “premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 – 72 999”. Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.
De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i v?r förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer v?ra föreskrifter och anvisningar samt att vi f?r granska 90-kontoinnehavaren.

Bifogade filer

Related posts

Top