Finans

‘Alle’ bruker blinklys, men f? ser det

Sju av ti har opplevd farlige situasjoner i trafikken p? grunn av manglende bruk av blinklys, men nesten alle hevder de bruker det.
Dette viser en landsomfattende unders?kelse gjennomf?rt av Norstat p? vegne Storebrand Forsikring. I unders?kelsen svarer ni av ti bilf?rere at de alltid bruker blinklys for ? vise hvor de kj?rer.
? Det er positivt at s? mange sier de konsekvent bruker blinklys. S?nn m? og skal det v?re. Derimot er det urovekkende at s? mange opplever farlige situasjoner p? grunn av manglende bruk av blinklys, sier Petter Berg, Fagsjef Motor i Storebrand.
Mange skader
Manglende tegnbruk kan skape farlige situasjoner ved avkj?ringer, i kryss og ikke minst ved filbytte. Sju av ti av bilf?rerne har opplevd farlige situasjoner de siste fem ?rene fordi de selv eller andre ikke har brukt blinklys.
Funnene i unders?kelsen kan alts? tyde p? at bilister overvurderer hvor flinke de selv er til ? bruke blinklys og at det er uenighet i hva som er riktig praksis.
? Vi f?r inn mange skader som skyldes manglende tegngiving, og s?rlig i rundkj?ringer tror vi det kan v?re ulike oppfatninger av hva som er riktig tegnbruk, sier Berg.
Ditt ansvar ? gi tegn
Storebrand gjennomf?rte den samme unders?kelsen for to ?r siden og interessant nok var det tiln?rmet identiske funn denne gangen. Den viser ogs? at det er flere kvinner enn menn som sier de bruker blinklys, og de eldre er flinkere enn de yngre.
Storebrand minner om at den enkelte trafikant selv har ansvar for ? vise hvor hun eller han har tenkt til ? kj?re. Hvis du blir p?kj?rt av en som hevder du ikke har brukt blinklys, blir det ditt ansvar ? sannsynliggj?re at du har gitt tegn. Det kan v?re vanskelig ? bevise.
? Skulle en ulykke inntreffe er det viktig ? skrive ned kontaktinformasjon i skademeldingen. Da kan vi som forsikringsselskap ta kontakt ved en eventuell diskusjon, avslutter Berg.

Kontaktpersoner:
Storebrand Forsikring, Petter Berg, Fagsjef Motor, mobil 92 09 96 56
Storebrand Forsikring, informasjonssjef Hanne Gudding, mobil 92 42 74 13.
FAKTABOKS

Blinklys
? I Trafikkreglene § 14.2 om signal og tegn heter det blant annet: Ved svinging eller annen vesentlig endring av kj?ret?yets plassering i sideretning skal et til veiledning for annen trafikant gis tegn.? Overtredelse kan gi et forenklet forelegg p? 2000 kroner.
? Regler for rundkj?ring: Hvis du skal til h?yre blinker du til h?yre i god tid og plasserer bilen mot h?yre. N?r du skal rett fram, plasserer du bilen til h?yre og blinker til h?yre n?r du er p? h?yde med nest siste avkj?ring. Blink til venstre i god tid f?r rundkj?ringen hvis du skal til venstre, og plassér bilen til venstre. Skift til ? blinke til h?yre n?r du er p? h?yde med nest siste avkj?ring og plasser bilen mot h?yre. I store rundkj?ringer forteller skilt og markeringer i kj?rebanen hvor du skal plassere deg.
? 68 prosent av dem som kj?rer bil svarer at de har opplevd farlige trafikksituasjoner p? grunn av egen eller andres manglende bruk av blinklys én eller flere ganger de siste fem ?rene. Hele seks av ti har opplevd det flere ganger.
? 90 prosent av bilf?rerne svarer at de alltid bruker blinklys for ? vise hvor de skal. Én prosent bruker det sjelden.
Kilder: Storebrand Forsikring, Trafikkreglene, Statens vegvesen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Jens Gravdal   #Slovakia   #Til Tyskland   #Tysk Reisebyr