Alkor Drakas positiva testresultat med Apyrum genererar industriella produktionstester inför slutligt kundgodkännande

Deflamo AB, som utvecklar och tillverkar miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har g?tt vidare med industriella produktionstester tillsammans med Alkor Draka, en av Europas största tillverkare av flexibla PVC-filmer.
Samarbetet med Deflamo gör det möjligt för Alkor Draka att ersätta farliga flamskyddsmedel med en teknologi med hög prestanda och som dessutom miljömässigt är överlägsen andra antimonbaserade flamskyddsmedel. Alkor Draka testar för närvarande Apyrum främst för väggbeklädnader, sk ?wall coverings?-applikationer.
Alkor Draka valde att inleda ett samarbete med Deflamo framförallt p? grund av Apyrums unika, miljövänliga egenskaper, men ocks? tack vare företagets djupa kunnande inom formulering/applikationer samt tillg?ngen till den avancerade labbmiljö hos Deflamo som möjliggör b?de avancerade brandtester och utveckling av nya recept och applikationer.
“Testerna har redan levererat överraskande bra resultat. Vi kom snabbt upp i en niv? där vi kan ersätta antimonbaserade flamskyddsmedel med Apyrum, och änd? uppn? motsvarande eller bättre resultat”, säger Pieter de Graaff, försäljnings- och marknadschef p? Alkor Draka NV.
Efter de inledande laboratorietesterna, som utfördes internt hos b?de Alkor Draka och Deflamo, gick man vidare med industriella produktionstester med fortsatt lovande resultat. Alkor Draka fortskrider nu med ytterligare produktionstester följt av slutligt godkännande fr?n sina kunder. Alkor Draka har som m?lsättning att kunna erbjuda sina high-end-kunder produkter med lika goda flamskyddsegenskaper och prestanda som de traditionella, antimonbaserade produkterna erbjuder, men med överlägsna hälso- och miljöegenskaper.
För mer information, vänligen kontakta Magnus Jörsmo, vd p? Deflamo, +46 739 735 828 eller [email protected]
Deflamo AB är ett specialkemiföretag. Vi utvecklar, producerar och säljer en effektiv och miljöanpassad flamskyddsteknologi under produktnamnet Apyrum.
Apyrum säljs till tillverkningsindustri och tjänsteföretag i Europa, och är ett patenterat, miljövänligt och biologiskt nedbrytbart flamskyddsmedel som är konkurrenskraftigt i industriellt bruk, även utan att hänsyn tagits till Apyrums unika miljö- och hälsoegenskaper.
Vi samarbetar i dag med industriföretag som tillverkar produkter av plast, papper, trä, och andra material och som används till byggnader, fordon, elektronik med mera där höga krav ställs p? brandskydd och miljö, säkerhet och hälsa. Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som inneh?ller till exempel brom, klor, antimon, bor och fosfatestrar med ämnen som är ofarliga för miljö och hälsa.
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat p? Aktietorget och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom omr?det finns flamskyddsteknologi i hela Europa och i delar av Asien. Inom omr?det finns en tredjedel av världsmarknaden för flamskyddsmedel. Verksamheten i Deflamo omfattar utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. En central del i försäljningsarbetet är teknisk projektledning och att tillsammans med kunderna utveckla, utvärdera och optimera deras tillverkningsprocesser till de delar som berör flamskyddsteknologi.

Top