Aktuellt fortsätter med desinformation om amfetamin till kriminella ?med ADHD?

I söndags fortsatte Aktuellt sin kampanj med vad som m?ste betecknas som ett rent desinformationsinslag. Man presenterade en fyra ?r gammal undersökning som en nyhet. Undersökningen gick ut p? att man skulle tjäna m?ngmiljonbelopp genom att ge f?ngar amfetamin. Även denna g?ng hade man underl?tit att göra sin research. Den obligatoriska objektiviteten och kritiska röster lyste med sin fr?nvaro.
Det var nationalekonomen Ingvar Nilssons vilda beräkningar som framfördes som en nyhet. De gjordes för mer än fyra ?r sedan och publicerades i en rapport som i sina spekulationer är mycket sv?rslagbar. KMR gjorde en granskning av hans ?sikter redan 2010. Hur de kan presenteras som en nyhet fyra ?r senare är minst sagt märkligt. Ännu märkligare är att de publicerades överhuvudtaget.
Undersökningen gick ut p? att man skulle diagnostisera 40 procent av alla f?ngar med ADHD och sedan ge dem amfetamin s? att de inte skulle ?självmedicinera?. Samhället skulle tjäna m?ngmiljonbelopp ? p?stods det.
Hade Aktuellts reportrar gjort den allra minsta research hade man sett att detta är rent svammel. Man hävdade att alla dessa narkotikabelastade, kriminella f?ngar, 1800 interner, skulle sluta använda narkotika och att sluta beg? brott, vilket naturligtvis är helt gripet ur luften. Det finns inget som bestyrker detta.
Men förmodligen för att ge tyngd ?t sina p?st?enden sände man en mirakelhistoria om en kriminellt belastad kvinna som fick amfetamin ? för sitt amfetaminmissbruk ? och nu levde ?ett välanpassat svenssonliv med försökslägenhet och bidrag!? Tack vare amfetaminet! Vi vet dock ännu inte hur länge detta varar.
Historien talar nämligen sitt tydliga spr?k. I slutet p? sextiotalet delade man ut gratis amfetamin till missbrukare vilket slutade i en total katastrof med ett väletablerat missbruksproblem i Stockholm samt flera dödsfall. Varefter man förbjöd det. Nu är det tillbaks ? med medicinska termer. Man var nämligen tvungen att hitta p? en diagnos och sjukdomsförklara kriminalitet för att kunna skriva ut amfetamin.
Den enda svenska studien där f?ngar f?tt amfetaminpreparat vid frisläppandet fr?n fängelset är den s? kallade H?gastudien, där kriminella med p?st?dd ADHD f?tt metylfenidat (Concerta) med start i fängelset och sedan 22 veckor i frihet.
Den fick ett milt sagt katastrofalt resultat:
26 % av f?ngarna (7 av 26) som fick Concerta fick ett första ?terfall i missbruk redan första veckan i frihet. Detta trots den skyhöga dosen 180 mg Concerta*;

67 % av dem som fick Concerta avbröt studien innan de 22 veckorna var slut;

av de 9 som fick Concerta och avslutade studien (var kvar vecka 22 i frihet) hade 7 personer ?terfall ? de hade i medeltal 10 ?terfall i missbruk.
Tv? personer var allts? kvar efter att studien avslutats. Detta visar ju p? en totalt misslyckad studie och att man absolut INTE skall satsa p? detta.
Ingvar Nilssons beräkningar kommer fr?n att han ur tomma luften antog att alla 1800 interner blir ?rehabiliterade? till ett normalt svenssonliv med hjälp av amfetamin. Det finns absolut inget som styrker detta.
Vi behöver bara se p? metadon och subutexbehandlingen som totalt sp?rat ut och fullständigt sänkt möjligheten till ett drogfritt liv.
Men nationalekonomen vässade kalkylatorn och staplade upp den ena miljonen efter den andra i förtjänst för att locka politiker att g? p? denna myt. Vinsten slutade p? 800 miljoner kronor. Det st?r nog helt klart vilka som egentligen vinner p? detta.
Redan en vecka tidigare hade Aktuelltredaktionen presenterat okritiskt och dramatiskt, som en sensationell nyhet, att man “räknar med” att 40 procent av alla f?ngar har ADHD, men att alldeles för f? har f?tt möjlighet till diagnos och behandling.
Man p?st?r allts? att nästan hälften av alla kriminella har en ärftlig defekt i hjärnan ? vilket är vad ADHD (utan n?gra som helst bevis) anses vara. Och Aktuellt l?ter oss veta att behandlingen är ADHD-droger ? amfetamin och amfetaminliknande droger.
Ingen objektivitet alls, inga kritiska röster eller n?gon med annan ?sikt om att 40 procent har ADHD och behöver narkotika för att klara sig i samhället. Dessutom är den narkotika man använder, Concerta, inte till?ten för vuxna.
Det fick inte tittarna reda p?.
————————————–
* 180 mg Concerta är oerhört mycket. Man f?r tänka p? att detta är läkemedelstillverkat av högsta kvalitet och ej utspätt 30-50% med druvsocker eller annat. En person som inte tagit amfetamin förut skulle förmodligen hamna p? sjukhus om han eller hon skulle f? i sig detta. Dessutom, knark är knark, även om det är statligt. Drogpersonligheten kommer fram oavsett vilket och de som är insatta i denna problematik först?r att detta experiment inte kommer att stoppa vare sig brottslighet eller missbruk. Vilket undersökningen ocks? visade i all sin klarhet.

Se vidare:
Misslyckad studie av ADHD-droger p? missbrukare blev mirakelhistoria:
http://www.kmr.nu/pressrel_2013_10_18-misslyckad-studie-av-adhd-droger-pa-missbrukare-blev-mirakelhistoria.htm
Den psykiatriska läkemedelsindustrins m?ngmiljardböter ? fakta eller konspirationsteorier?
http://www.kmr.nu/pressrel_2014_01_05-den-psykiatriska-lakemedelsindustrins-mangmiljardboter-fakta-eller-konspirationsteorier.htm
ADHD-droger: Den ?lilla dosen? blev till hästdoser:
http://www.kmr.nu/pressrel_2013_08_30-adhd-droger-den-lilla-dosen-blev-till-hastdoser.htm

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsov?rden och för att rensa upp inom den psykiatriska v?rden.
För mer information g? till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Related posts

Top