SE

Agenturföretagen ny partner till World Trade Day

2014-07-17 09:05 Agenturföretagen När World Trade Day g?r av stapeln den 28 augusti ansluter sig Agenturföretagen med Stockholm Chamber of Commerce och International Chamber of Commerce som ny partner. Syftet med dagen är att lyfta blicken och diskutera viktiga fr?gor för svenskt näringsliv och Sverige ur olika synvinklar. Temat för 2014 är den nya ekonomiska geografin, digital handel och städers roll i den globala handeln.

När World Trade Day g?r av stapeln den 28 augusti ansluter sig Agenturföretagen med Stockholm Chamber of Commerce och International Chamber of Commerce som ny partner. Syftet med dagen är att lyfta blicken och diskutera viktiga fr?gor för svenskt näringsliv och Sverige ur olika synvinklar. Temat för World Trade Day 2014 är den nya ekonomiska geografin, digital handel och städers roll i den globala handeln.
Handeln driver världsekonomin och den ekonomiska moderniseringen och handelsbeteenden förändras. Idag är nästan 50 procent av all handel inom tjänster. Internet har tagit oss närmare integration över gränserna. Det har förändrat konsumtions- och produktionsmönster och vilken typ utav varor och tjänster som det kan handlas med. Handeln kan idag utföras utan traditionell leverans. Även sm? och medelstora företag kan f? tillg?ng till globala marknader och kommunicera till l?ga kostnader.
Den ekonomiska geografin har förändrats – även här hemma. Vi ser att städer vuxit till att bli marknadsplatser i världen och hur producenter och konsumenter här hemma är sammanlänkade med sina partners utomlands.
Om du är intresserad av att närvara, meddela oss till [email protected]
Datum: 28 augusti 2014
Tid: 14.00-17.00, registrering 13.30
Plats: Grand Hôtel, Stockholm
Program:
Stockholm calling Shanghai
Alexander Husebye, CEO Centre for Business History
The Export Hermes Price Award Ceremony med hennes majestät kronprinsessan Victoria
Panel 1 – Will WTO sink, swim or will it boost world trade?
Ewa Björling, Handelsminister
Joakim Reiter, WTO-Ambassadör och Permanent Representative of Sweden
Panel 2 ? Will the world use the potential of digitalisation to boost trade?
Magnus M?nsson, CEO Nelly.com
Lena Johansson, Secretary General ICC
Ulf Pehrsson, Vice President Government & Industry Relations, Ericsson
Reinventing Stockholm: the capital of free trade
Maria Rankka, CEO Stockholm Chamber of Commerce
17.00-18.30 International networking reception
Moderator: Fredrik Erixon, European Centre for International Political Economy
Om World Trade Day:
Syftet med World Trade Day är att lyfta blicken och diskutera viktiga fr?gor för svenskt näringsliv och Sverige ur olika synvinklar. Nytt för i ?r är den internationella inramningen och flera Stockholmsbaserade ambassadörer deltar.

A to już wiesz?  Starta eget utan affärsidé p? Mässan Eget Företag 2-4 oktober

Om Agenturföretagen:
Agenturföretagen är en medlemsägd branschorganisation som verkar för att öka handeln för agenter, importörer/distributörer och leverantörer i Sverige och internationellt. Agenturföretagen har över 650 företagsmedlemmar, varav 400 företag är verksamma inom mode och design.
P? uppdrag av medlemmarna organiserar Agenturföretagen olika handelsplatser, däribland Preview Fabrics & Accessories, Nordic Fabric Fair, Nordic Shoe & Bag Fair, Inköpsdagar i Varberg samt driver handelshuset Stockholm Skohus sedan grundandet 2009.
Agenturföretagen grundades 1914 och är aktiv inom Internationella Handelskammaren och IUCAB (Internationally United Commercial Agents and Brokers), ett internationellt nätverk för agenter och importörer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy