Ägarförh?llande i Kentima

Kentima Holding AB (publ) har tidigare offentliggjort resultatet av den emission som Bolaget genomfört under 2014. Emissionen innebär att 5 294 560 B-aktier emitterats. Efter emissionen har Bolaget 11 912 760 aktier varav 500 000 är A-aktier och 11 412 760 är B-aktier. En A-aktie representerar 10 röster och en B-aktie representerar 1 röst. Totalt finns 16 412 760 röster.
Dewani AB har i emissionen förvärvat ytterligare 1 250 000 B-aktier och innehar efter emissionen totalt 485 000 A-aktier och 5 580 000 B-aktier vilket totalt ger 50,91 % i kapitalandel och 63,55 % i röstandel.
Teja Capital AB har i emissionen förvärvat ytterligare 312 500 B-aktier och innehar efter emissionen totalt 512 500 B-aktier vilket totalt ger 4,30 % i kapitalandel och 3,12 % i röstandel.
LMK Stiftelsen har blivit ny ägare i Kentima Holding AB (publ) och har i samband med emissionen förvärvat 452 405 B-aktier vilket totalt ger 3,80 % i kapitalandel och 2,76 % i röstandel.

Kentima är ett helägt dotterbolag till Kentima Holding AB som är noterat p? NASDAQ OMX First North. Kentima har fyra egenutvecklade produktomr?den: överordnad mjukvara för videoövervakning, industridatorer, operatörspaneler samt mjukvara för att övervaka, presentera och optimera olika typer av produktioner.
Kentima är ett innovativt företag och tillverkar produkter som inneh?ller en mängd unika funktioner för b?de systemintegratörer och slutanvändare. M?lsättningen är att Kentimas produkter ska ha en hög användarvänlighet trots att de inneh?ller ett stort antal avancerade funktioner. Genom ett aktivt samarbete med välkända svenska exportföretag, finns företagets produkter redan installerade hos olika typer av slutkunder runt om i hela världen. Exempel p? slutkunder är n?gra av världens största gruvor, internationella flygplatser i Peking, Dallas och London, köpcentret Emporia i Malmö, Skärholmen Centrum i Stockholm och Operahuset i Oslo. Samtliga av dessa kunder har extremt höga krav p? säkerhet, funktionalitet och kvalitet.
Produktomr?den:
? HMI/SCADA Software, WideQuick
? Video Management Software, Ethiris
? Industrial Computers, Oe
? Operator Panels, WideQuick HMI Panel

Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Ethiris och WideQuick är registrerade varumärken.
www.kentima.com
Bifogade filer

Related posts

Top