AddPro fo?rva?rvas av Perusa, planerar investeringar i Europa!

Den svenska IT-integratören, AddPro AB, har per idag förvärvats av det europeiska riskkapitalbolaget Perusa Partners.

AddPro arbetar med leveranser inom säker och effektiv IT och har etablerat sig som marknadsledare inom ett antal specialistomr?den och kundsegment! För andra ?ret i rad har AddPro utsetts till det ledande IT-integratörsföretaget av de svenska kunderna i en oberoende kundundersökning genomförd av analysföretaget Radar Group. Riskkapitalbolaget Perusa har tecknat avtal om att förvärva verksamheten och strategin är att skala upp AddPros verksamhet internationellt genom att använda AddPros kunskap och koncept för att skapa en pan-europeisk aktör inom säker och effektiv IT.
– ?Vi startade verksamheten ?r 2000 med södra Sverige som geografiskt fokusomr?de men växte ganska snabbt vidare med framg?ng till b?de Göteborg och Stockholm. 2012 etablerade vi verksamheten i Danmark och det visar sig att v?rt affärskoncept fungerar riktigt bra p? olika geografiska marknader. 2005 förvärvade Polaris Private Equity aktiemajoriteten och tillsammans med dem har vi utvecklat AddPro till en ledande IT-verksamhet i b?de Sverige och Danmark och nu är det dags för nästa steg berättar Nicklas Persson?, VD och en av grundarna till AddPro AB.
– ?AddPro är ett utmärkt företag med unik kompetens och en stark position inom intressanta tillväxtmarknader. Vi är oerhört glada över att f? delta i utvecklingen av AddPro tillsammans med alla kompetenta medarbetare och vi är övertygade om att v?rt aktiva deltagande kommer att bidra positivt till att lyfta bolagets resultat till nästa niv? och accelererande tillväxt i Europa?, säger Dr Christian Hollenberg, Partner i Perusa GmbH, r?dgivare till Perusa fonder.
AddPro har satsat fokuserat p? att etablera en bemannad 24/7-organisation med managerade tjänster och paketering av funktioner till kunderna vilket har gett mycket positivt resultat och som växer starkt även inom globala leveranser till Sverige och Danmarks stora företag och organisationer. Med Perusa som partner kommer bolaget att kunna att skala upp denna affär internationellt.
– Vi mycket glada och stolta över att Perusa har identifierat AddPro som en strategisk investering att bygga och skapa en europeisk aktör inom säker och effektiv IT. Som en av grundarna till verksamheten är jag dessutom mycket glad och stolt över att AddPro nu f?r en bra möjlighet att växa internationellt säger Nicklas Persson.
– Med Perusa som ny huvudägare f?r vi b?de viktiga kontaktnät etablerade i Europa och en finansiell styrka som gör att vi kan exekvera v?r europeiska strategi och följa med v?ra befintliga kunder ut i världen p? ett än bättre sätt samt vinna nya kunder utanför Sveriges och Danmarks gränser. Det här är fantastiska möjligheter för oss som bolag, v?ra kunder och inte minst för v?r otroligt duktiga och engagerade personal att utvecklas professionellt som individer och att utveckla bolaget vidare fortsätter Nicklas Persson.
AddPro AB
AddProkoncernen bedriver verksamhet inom IT-omr?det, Säker & Effektiv IT, och etablerades ?r 2000. Verksamheten utvecklas mycket positiv, expanderar starkt och finns idag representerat i Sverige och Danmark med kontor i Malmö (HK), Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Kristianstad, Köpenhamn och Silkeborg.
AddPro är idag etablerad i Sverige och Danmark som marknadsledande inom IT-Infrastruktur och IT-säkerhet samt tillhörande outsourcinglösningar fr?n egna datacenters. Koncernen närmar sig 300 anställda varav ca: 230 är tekniska konsulter som är verksamma i n?got av koncernens tre affärsomr?den. Under 2014 beräknas verksamheten omsätta ca: 630 MSEK med god lönsamhet.
Perusa
Münchenbaserade Perusa GmbH, bildades 2007 av Dr Christian Hollenberg, Dr Christopher Höfener och Dr Hanno Schmidt-Gothan. Verksamheten investerar i medelstora företag eller affärsenheter i större företag främst i den tysktalande regionen och Norden med m?let att aktivt utveckla verksamheterna till sin fulla potential för b?de kunder, partners och personal. Att aktivt driva och utveckla marknadskonsolideringstrender är en stark drivkraft i organisationen. Fr?n tv? olika fonder finns mer än 360 miljoner Euro tillgängliga för investeringar genom välrenommerade institutionella investerare och grundarna.
Polaris Private Equity
Polaris Private Equity är en dansk riskkapitalfond, med säte i Köpenhamn, med fokus p? buy-out investeringar i väletablerade mindre och medelstora bolag i Danmark och Sverige. Polaris första fond p? 188 miljoner euro realiserades under 2008, och Polaris har 635 miljoner euro under förvaltning i fond II och III. Polaris fokuserar p? investeringar i bolag med utvecklingspotential och en typisk omsättning p? 25 till 200 miljoner Euro. Hittills har Polaris investerat i 30 företag och genomfört 14 försäljningar och har gjort mer än 50 tilläggsförvärv i sina portföljbolag.
Kontakter
Nicklas Persson, CEO, [email protected], mobile: +46 73 625 75 50
Dr. Christian Hollenberg, Partner, [email protected], mobile: +49 171 379 75 92
Allan Bach Pedersen, Partner, [email protected], mobile: +45 40 30 24 15

AddPro- Säker och effektiv IT

AddPro är en av de största IT-integratörerna i Sverige. Vi är marknadsledare när det gäller integrering av IT- säkerhet och har som m?l att bli Nordens ledande säkerhets- och kommunikationsintegratör ? framför allt i fr?ga om v?r kompetens och kvaliteten p? de produkter och tjänster vi erbjuder.
Vi bygger digitala motorvägar helt anpassade efter din verksamhets förutsättningar och behov och ser till att datatrafiken fungerar optimalt. Tillgänglighet, skalbarhet, säkerhet och ansvar är viktiga komponenter i alla v?ra erbjudanden.

Bifogade filer

Top