SE

700 000 hush?ll kan halvera sin elkostnad

Landets första bostadsomr?de med enbart passivhus och energi fr?n sol och biobränsle sätter rekord i solenergi. Första ?ret st?r solen för 40 procent av värmeenergi i Vallda Heberg i Kungsbacka. Det är nära 15 procent mer än vad som hittills uppn?tts p? v?ra breddgrader.
? När vi började bygga omr?det 2011 ville vi utmana oss själva och att använda mer solenergi än vad andra hittills gjort: Hela 40 procent av omr?dets energibehov skulle tillgodoses av solen. Redan efter ett ?rs mätningar ser vi att det kan lyckas. Värdena ligger runt 40 procent. Det är, vad vi vet, svenskt rekord för ett bostadsomr?de i Sverige, säger Christer Kilersjö, vd Eksta Bostad.
Eksta Bostad och NCC byggde Vallda Heberg mellan 2011 och 2013. Nyligen uts?gs omr?det till ?rets Solenergianläggning 2014. Ig?r samlades man för att utvärdera resultaten av första ?ret i Sveriges första bostadsomr?de med enbart passivhus med energi fr?n sol och biobränsle.
Enligt de första mätningarna kan Vallda Heberg sl? tidigare rekord för solenergianvändning i ett svenskt bostadsomr?de med omkring 14 procent. Solenergin och biobränsle försörjer 26 villor, varav flera med barnfamiljer, 38 lägenheter varav n?gra för seniorer och ett äldreboende med 64 bostäder.
? Att bygga energieffektivt i s? stor skala är unikt och helthetstänket som genomsyrat projektet är ovanligt. Framg?ngsfaktorn är det nära samarbetet och stora engagemang som alla parter haft i projektet. Därför har vi hittat lösningar, som vi inte skulle gjort i en traditionell entreprenad. Alla ville verkligen lyckas n? m?let, säger Martin Sandberg, specialistchef inom H?llbarhet p? NCC.
Den nära samarbetsformen i Partnering har till exempel resulterat i passivhus med ovanligt l?gt luftläckage, som minskat värmebehovet ytterligare. Solf?ngarna p? taken kompletterades med vakuumsolf?ngare p? panncentralen och mycket välisolerade ledningar som distribuerar energin.
? Byggbranschen st?r inför en stor utmaning med framtida lagkrav att bygga nära nollenerginiv?. Det kräver helhetsperspektiv när man ska välja ekonomiska ?tgärder och system för att spara energi, men det saknas ofta när nya bostäder och omr?den byggs. Vallda Heberg är därför ett unikt exempel, som vi hoppas visar vägen för fler, säger NCC:s h?llbarhetschef Christina Lindbäck.
Ett annat viktigt resultat är att de boende är nöjda. Funkar inte inomhusklimatet att bo i spelar det ingen roll hur energisn?la husen är. En nygjord enkät visar att de boende generellt är nöjda med sin inomhusmiljö i Vallda Heberg.
För ytterligare information om dagen, vänligen kontakta:
Martin Sandberg, specialistchef H?llbarhet, NCC Construction Sweden. Telefon 031-771 50 75
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Väst, NCC Construction, Sweden . Telefon 036-30 16 08 eller 070-360 37 16
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller [email protected]
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press . NCC i Sverige best?r av affärsomr?dena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning p? 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen ?r 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.
Bifogade filer

Similar Posts