SE

625 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Det kyrkliga kulturarvet är ett nationellt arv som bevaras, används och utvecklas tack vare församlingars egen finansiering och den kyrkoantikvariska ersättningen. Foto: Linda Mickelsson/IKON
Fördelningen av kyrkoantikvarisk ersättning för 2015 innebär att församlingar kan f? dela p? 625 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.

– Ersättningen är helt avgörande för att det kyrkliga kulturarvet ska kunna bevaras, användas och utvecklas i framtiden, säger Henrik Lindblad, samordnare för kulturarvsfr?gor i Svenska kyrkan. Precis som tidigare ?r prioriteras den l?ngsiktiga planeringen av v?rd- och underh?llsinsatser för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning. Övergripande inventering och planering beviljas drygt 7 procent av den fördelade ramen.
Mest medel söks för v?rd och underh?ll av kyrkobyggnader, begravningsplatser och kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Drygt 26 procent söks för renoverings?tgärder, 25 procent för v?rdinsatser av eng?ngskaraktär, 13 procent för skadeförebyggande och säkerhetsförebyggande ?tgärder och 14 procent för konservering av framför allt inventarier, exempelvis textilier.
FAKTA
Kyrkostyrelsen fördelar totalt 625 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning till stiften för 2015. Eftersom 2015 är det första ?ret i den kommande perioden efter kontrollstationen 2014 sker beslutet under förutsättning att riksdagen beviljar medel i ?tminstone samma utsträckning som tidigare, dvs. 460 miljoner kronor. Resterande belopp om 165 miljoner kronor hämtas ur det ackumulerade överskottet fr?n tidigare ?r. Kyrkostyrelsens beslut kan komma att behöva justeras efter riksdagens beslut om budget för 2015 som sker i höst. Fördelningen mellan stiften framg?r av tabellen nedan. I genomsnitt har stiften beviljats 75 procent av ansökt ram.

Fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning per stift 2015:
StiftTotal ram, tkrFördelat (beslutat) belopp 2002-2015,
kronor per kvm skyddad kyrka
Uppsala stift67 3004 396
Linköpings stift70 6004 555
Skara stift44 1004 485
Strängnäs stift38 0004 921
Väster?s stift46 0004 231
Växjö stift45 7003 687
Lunds stift89 2003 354
Göteborgs stift65 6004 170
Karlstads stift33 2003 246
Härnösands stift32 5002 885
Lule? stift9 7002 294
Visby stift46 40012 780
Stockholms stift32 5005 014
Summa stiften620 8004 176
Nationell niv?4 330
Summa625 130

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AB   #Henrik Stadig   #Knud Nissen   #SLU