SE

50 miljoner kronor mer till skolan i Väsby!

50 miljoner kronor mer till skolan i Väsby!
2014-06-02 09:05 Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsens majoritet föresl?r kommunfullmäktige att besluta om en ny fler?rsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod inneh?ller 50 miljoner kronor mer till skolan som en del av en total resursförstärkning p? 100 miljoner kronor utan att skatten höjs.

Kommunstyrelsens majoritet föresl?r kommunfullmäktige att besluta om en ny fler?rsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod inneh?ller 50 miljoner kronor mer till skolan som en del av en total resursförstärkning p? 100 miljoner kronor utan att skatten höjs.
Budgeten innebär l?ngsiktigt ansvarstagande för kommuninnev?narnas skattemedel där kvalitet och goda resultat i skolan prioriteras. Under de senaste ?ren har Upplands Väsby gjort en resa mot framtiden som innebär rejäla kliv fram?t p? flera omr?den. Skolan är det omr?de som fortfarande har utmaningar och som behöver mer insatser för att kunna visa samma positiva utveckling. Ambitionerna är att skolan i Väsby ocks? ska dra nytta av erfarenheterna kommunen har kring arbetet med kvalitet, nomineringen till Sveriges kvalitetskommun 2013, Miljöbästa kommun, Sveriges IT-kommun och inte minst Sveriges tredje bästa näringslivsklimat.
Reformarbetet för ökade kunskapsresultat i skolan fortsätter med fokus p? tidiga insatser, lugn studiemiljö, kollegialt lärande och p? tydligt ledarskap i skolan. Särskilda satsningar p? förskolan och spr?kutveckling har tillkommit. Budgeten präglas ocks? av flera tillväxtsatsningar, där bland annat flera bostads- och tillbyggnadsprojekt ing?r. I satsningarna ing?r även förbättrad infrastruktur. Budgeten tar ocks? hänsyn till ökade behov inom välfärdsverksamheterna, bland annat genom nytt äldreboende i Brobacken med 72 nya platser.
-Det är viktigast att kunna ge ekonomiskt utrymme för skolorna att satsa p? att alla elever ska f? goda resultat. Utrymme för särskilda satsningar i förskolan och p? spr?kutveckling görs, d? dessa insatser är viktigaste förutsättningarna för elevernas framtida resultat, men det finns ocks? mer resurser utöver det, säger Per Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande.
-Vi jobbar vidare med att försöka bli bättre p? att vara kommun och nu märks det att omgivningen f?tt upp ögonen för Väsby. Vi fortsätter skapa förutsättningar för fler bostäder och det är fler byggare än n?gonsin som vill vara med och utveckla Väsby, säger Björn Eklundh, kommundirektör.
Budgeten har lagts utan förändring av skatteniv?n och säkrar kommunfullmäktiges resultatm?l p? 2,8 % för perioden i syfte att säkerställa en god ekonomisk hush?llning. Beslut om budgeten förväntas tas av kommunfullmäktige den xx juni.
För mer information kontakta
Per Erik Kanström, (M), Kommunstyrelsens ordförande, 08-590 972 47
Björn Eklundh, Kommundirektör, 073-910 40 31
Anette Ömossa, Ekonomidirektör, 073-910 44 73
Johannes Wikman, Kommunikationstrateg, 073-910 47 67
Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 41 000 inv?nare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomg?r sedan n?gra ?r tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar p? nya bostäder, kommunalt finansierad service och p? att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort p? 25 ?r. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och uts?gs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.
www.upplandsvasby.se www.vasbystad.se
Bifogade filer

A to już wiesz?  Användaruppgifter trygga hos SEQR enligt Datainspektionen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy