40 procent färre arbetsplatsolyckor p? NCC

Arbetsplatsolyckorna p? NCC har minskat med närmare 40 procent sedan 2011. NCC:s ökade fokus p? säkerhet och införandet av Awareness Day, där hela koncernen diskuterar arbetsmiljö och säkerhet runt om p? NCC:s olika arbetsplatser, har bidragit till den positiva utvecklingen.
Antalet arbetsplatsolyckor har minskat i s?väl Sverige, Tyskland, Danmark, Norge som Finland. Minskningen gäller inom samtliga affärsomr?den.

? V?r vision är att komma ner i noll antal olyckor. Varje olycka är en för mycket. Samtidigt kan vi konstatera att NCC:s arbete med säkerhet p? arbetsplatsen har haft effekt. Diskussionerna som vi har idag under Awareness Day är ett viktigt verktyg i det ständiga arbetet som krävs för att fortsatt öka säkerheten, säger Peter W?gström vd och koncernchef för NCC.
Det är för fjärde ?ret i rad som NCC genomför Awareness Day. Arbetet avstannar klockan 9:00 p? samtliga arbetsplatser i NCC:s olika verksamhetsländer för en gemensam diskussion om hur arbetsmiljön upplevs och vad som kan göras för att förbättra säkerheten och hälsan bland medarbetarna.
? Fokus i ?r är p? ordning och reda. Vi pratar om fem S: sortera, ställ i ordning, standardisera, städa, skapa vana. Med ordning och reda minskar ocks? risken för olyckor. Genom att diskutera säkerheten p? arbetsplatserna f?ngar vi upp möjligheter till förbättring avseende attityder och beteenden bland de anställda, säger Lars-Gunnar Larsson, koncernens arbetsmiljöchef och ansvarig för Awareness Day.
NCC införde Awareness Day 2011. Sedan 2011 fram till och med halv?rsskiftet 2014 har arbetsplatsolyckorna minskat med närmare 40 procent. NCC har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor och nolltolerans mot att inte följa säkerhetsreglerna.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter W?gström, VD och koncernchef för NCC 08-585 530 40
Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef för NCC 08-585 517 97
Anna Trane Press & PR-chef NCC 0708 84 74 69
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected] ,
http://www.ncc.se/press/bildbank/
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press.
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Related posts

Top