SE

4 av 10 väljer ekologisk mat

LRF Konsult, Svenska Ridsportförbundet och LRF Samköp har inom ramen för LRF Häst tecknat avtal om att erbjuda ett r?dgivningspaket till de cirka 900 föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Erbjudandet gäller ocks? för enskilda medlemmar i Svenska Ridsportförbundet som driver näringsverksamhet.
Företagspaketet fr?n LRF Konsult inneh?ller bland annat en behovsanalys och genomg?ng av ridklubbens redovisningssystem. I paketet ing?r även r?dgivning, upphandlade förm?ner, juridiska tjänster och utbildningar. Genom LRF Samköp kan företagare f? möjlighet att göra lönsamma inköp och f? 10 procent rabatt p? upphandlingstjänster fr?n LRF Samköp.
? Genom samarbetet med LRF Konsult erbjuder Svenska Ridsportförbundet ett samlat grepp för redovisning och ekonomiutbildning. N?got liknande erbjudande finns inte för ridsportföreningarna idag. R?dgivningspaketet kommer att underlätta för föreningarna att utveckla sina verksamheter och inköpsrabatterna att minska kostnaderna, säger Anders Mellberg, ordförande Svenska Ridsportförbundet.
? M?let med LRF Häst är en m?ngfald av livskraftiga hästföretag som växer p? en sund marknad i hela landet. Detta spännande samarbete mellan LRF-koncernen och SvRF är ett led i detta arbete, säger Erica Lindberg, chef LRF Häst.
? Med v?r bredd, geografiska spridning över hela landet och erfarenhet fr?n företagande i allmänhet och hästföretagande i synnerhet, vill vi vara med och ge ridsporten möjligheter att höja kompetensen inom b?de ekonomi och juridik. Detta s? att branschen f?r förutsättningar att utvecklas och st? rustade för framtiden, säger Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult.
? Hästnäringens Nationella Stiftelse har det övergripande ansvaret för samverkan och utveckling av näringen och LRF Häst för bransch- och företagsutvecklingen. Vi har kommit l?ngt kring samverkan inom hästnäringen och de olika rollerna har blivit tydliga. Detta gör att vi inom Svenska Ridsportförbundet kan fokusera p? den sportsliga utvecklingen och f? ett professionellt stöd för de enheter som bedriver sin verksamhet i förenings- eller företagsform, avslutar Anders Mellberg.
Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att verka för att främja ridning, körning och voltige som motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästh?llning och säker hantering av hästar. Till Svenska Ridsportförbundet är cirka 900 föreningar anslutna, och hälften av dem, 450, driver ridskoleverksamhet.
LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och r?dgivningsföretag med 135 kontor i Sverige och drygt 1 300 r?dgivare inom bland annat redovisning, ekonomi och skatt samt drygt 100 jurister och specialister inom de flesta juridiska omr?dena. Hästfr?gorna omfattar alla tjänsteomr?den och det finns ett femtiotal medarbetare som ing?r i kompetensnätverk Häst som utbildar, utvecklar och bevakar hästfr?gorna.
För mer information, kontakta
Mats Norberg, ansvarig hästr?dgivning LRF Konsult, 0611-289 33
Anders Mellberg, ordförande Svenska Ridsportförbundet, 070-106 32 00
Camilla Sand, marknadschef Svenska Ridsportförbundet, 0220-456 76
V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Similar Posts