Finans

2,4 milliarder til pensjonskundene

17-06-2013 15:17 KLP KLPs kunder f?r i disse dager 2,4 milliarder tilbakef?rt til sine premiefond. Overskuddet i KLP som overf?res til kundenes egne premiefond kan brukes til ? betale ?rets pensjonspremie med, og vil over tid bidra til ? gj?re pensjonskostnadene lavere

KLPs kunder f?r i disse dager 2,4 milliardertilbakef?rt til sine premiefond.
KLPs generalforsamling vedtok i mai at det skal tilbakef?res et overskudd til pensjonskundene p? 2,4 milliarder kroner. Kundene f?r i disse dager brev om hva deres andel av tilbakef?ringen er – og penger p? konto:
– Dette er et viktig bidrag til ? styrke likviditeten i mange kommuner, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
Bedrifter som har offentlig tjenestepensjon i KLP, f?r ogs? tilbakef?ringer p? totalt 228 millioner. For de fire regionale helseforetakene er tallet n?r 1,2 milliarder.
Det er KLPs sterke resultater i 2012 som gir mulighetfor tilbakef?ringen. For fjerde ?r p? rad har KLP den beste verdijusterteavkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentligetjenestepensjonsmarkedet. Selskapet leverte en verdijustert avkastning p?pensjonskundenes midler p? 6,7 prosent og en bokf?rt avkastning p? 5,0 prosent.
KLP er et gjensidig eiet selskap; pensjonskundene er ogs? er selskapets eiere.
– Overskuddet i KLP som overf?res til kundenes egne premiefond kan brukes til ? betale ?rets pensjonspremie med, og vil over tid bidra til ? gj?re pensjonskostnadene lavere, sier Thornes.
Forventet levealder i befolkningen ?ker, og det inneb?rer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medf?rer behov for ? styrke premiereservene:
– De gode resultatene fra 2012 setter oss dessuten stand til ? sette av 3,1 milliarder kroner til oppreservering for langt liv, noe som vil v?re en stor fordel for v?re kunder, sier Sverre Thornes.
Tilbakef?ring til kommunene:
Akershus – 94 millioner
Aust-Agder – 26,5 millioner
Buskerud – 61,2 millioner
Finnmark – 25,7 millioner
Hedmark – 63,1 millioner
Hordaland – 114,4 millioner
M?re og Romsdal – 79,6 millioner
Nordland – 71,4 millioner
Nord-Tr?ndelag – 48,9 millioner
Oppland – 65 millioner
Oslo – 83,9 millioner
Rogaland – 102,3 millioner
Sogn og Fjordane – 35,8 millioner
S?r-Tr?ndelag – 65,5 millioner
Telemark – 50 millioner
Troms – 42 millioner
Vest-Agder – 36,4 millioner
Vestfold – 49,4 millioner
?stfold – 69,8
Tilbakef?ring til helseforetakene:
Helse Midt – 228,1 millioner
Helse Nord – 166,6 millioner
Helse S?r-?st – 516,9 millioner
Helse Vest – 269,2 millioner

A to już wiesz?  Solid utvikling for KLP-fondene

For mer informasjon, kontakt:
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich, mob: 90 91 55 23 eller
Informasjonsr?dgiver Linda Nilsen Methi, mob: 90 50 98 38
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 341 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy