2,2 miljoner i Innovationscheckar till sm?företag i Västernorrland och Jämtlands län

VINNOVA, IUC och Almi vill genom detta projekt stimulera utvecklingen av innovationer i sm? och medelstora företag (SMF) och samtidigt bidra till att innovationsförm?gan hos dessa företag förbättras.
Upplägget skall ge de sm?företag som har en vilja och förm?ga att växa, en snabb och effektiv tillg?ng till medel som kan hjälpa dem att via extern kunskap och teknik förbättra deras möjlighet att etablera en innovation p? marknaden.
Satsningen ska även främja samverkan mellan SMF, universitet och högskolor, forskningsinstitut, inkubatorer, andra aktörer i innovationssystemet och privata konsulter, b?de nationellt och regionalt.
– Vi vill n? etablerade sm?företag som inte tagit emot bidrag fr?n VINNOVA under de 5 senaste ?ren, säger Gunnar Elmroth och Anders Karlsson hos IUC resp Almi.
Vem kan söka?
Företagen som söker m?ste ha minst tre anställda, varit ig?ng i mer än ett ?r och försäljningsintäkter m?ste finnas. De som söker m?ste uppvisa god tillväxtpotential för den innovativa produkten (vara eller tjänst) och hög sannolikhet att snabbt n? marknaden för att komma ifr?ga för tilldelning.
För vad kan man söka?
Köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller konsulter. En mindre del av checken kan användas till projektledning eller coaching. Den externa kunskapen ska vara ny för företaget och bidra till att en innovationsidé kan utvärderas, startas eller f? bättre fart.
Hur g?r man tillväga?
? Kontakta IUC Z-GROUP eller Almi Mitt för ytterligare information.
? IUC Z-GROUP och Almi Mitt tar emot ansökningar löpande under ?ret och medel tilldelas tills de tar slut.
Kontaktpersoner:
? IUC Z-GROUP ? Gunnar Elmroth 070-229 47 56 [email protected]
? Almi Företagspartner Jämtland ? Anders Karlsson 070-3243344 [email protected]
? Almi Företagspartner Västernorrland ? Bengt Bergkvist 070-6074231 [email protected]
Om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med r?dgivning, l?n, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – fr?n idéer till framg?ngsrika företag. Det omfattar s?väl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.
Bifogade filer

Related posts

Top