SE

2050 värvar fr?n Westander

2050 har anställt Ellen Einebrant, senast ­konsult p? PR-byr?n Westander. Ellen har m?ng?rig erfarenhet av kommunikationsfr?gor och opinionsbildning och har tidigare arbetat som politisk tjänsteman.
? Spridningen av näringslivets klimat- och miljöarbete är nödvändig för att vi ska kunna växla upp arbetet för minskade utsläpp i Sverige. Jag ser fram emot att f? använda mina tidigare erfarenheter för att vässa klimatkommunikationen i uppdragen hos 2050, säger Ellen Einebrant.
Närmast kommer Ellen fr?n en tjänst som PR-konsult p? Westander. Tidigare har hon bland annat arbetat som politiskt sakkunnig för Kristdemokratiska kvinnoförbundet och som projekthandläggare för demokratibist?nd vid Kristdemokratiskt Internationellt Center. Ellen har en magisterexamen i statsvetenskap och en kandidatexamen i etik fr?n Lunds universitet.
? Ellen Einebrants politiska erfarenheter och kompetens kring publicitet och opinionsbildning gör att hon omedelbart kan skapa kundnytta i v?ra olika samarbeten, säger Markus Ekelund vd 2050.
2050 bildades i januari 2013 och har sedan dess expanderat. I nuläget är det 8 personer anställda och ambitionen är att ytterligare rekryteringar ska genomföras under hösten.

För ytterligare information, kontakta:
Ellen Einebrant, mobil: 070 460 60 35, [email protected]
Markus Ekelund, mobil: 070 577 00 97, [email protected]
2050 Consulting AB arbetar för minskad klimatp?verkan i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv. 2050 hjälper sina uppdragsgivare att klara m?len genom klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande. www.2050.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Boxer Danmark   #Boxer Sverige   #Teracom Danmark   #Teracom Sverige