SE

20 000 bostadsrättsföreningar riskerar att kapas

a8

Bristfälliga säkerhetsrutiner hos Bolagsverket möjliggör kapning. Över 20 000 bostadsrättsföreningar är i farozonen.

Det är enkelt för en obehörig att kapa en bostadsrättsförening. Vem som helst kan skicka in en blankett till Bolagsverket och ta över som firmatecknare. Uppgifterna kontrolleras inte av Bolagsverket och det skickas normalt inte ut n?gon varning.
En kapning kan medföra stora juridiska, praktiska och ekonomiska problem. Bostadsrättsföreningen riskerar att förlora stora summor pengar, t ex försvann 700 000 kr fr?n en förening i v?ras.
Unika siffror fr?n BRFNET visar att över 20 000 bostadsrättsföreningar idag helt saknar skydd mot kapning. Det är mer än 70% av alla bostadsrättsföreningar i Sverige.
“Det g?r dock att skydda sig. P? v?r hemsida beskriver vi hur man skyddar sin bostadsrättsförening (https://www.brfhemsidan.se)”, säger Emil Andersson fr?n BRFNET Hemsida.
“Exempelvis kan man registrera sin e-postadress hos Bolagsverket och därmed f? en notifiering vid styrelseändringar.”, fortsätter Emil Andersson.
BRFNET är störst i Sverige p? hemsidor till bostadsrättsföreningar och har direktkontakt med styrelsen i ett stort antal föreningar i hela landet.
“De flesta bostadsrättsföreningar känner inte ens till problemet. Vi vill uppmärksamma dem och även visa en lösning.”, avslutar Emil Andersson.

BRFNET är störst i Sverige p? hemsidor till bostadsrättsföreningar.
Hemsidan för bostadsrättsföreningar är användarvänlig och sköts med en vanlig webbläsare.
Länk till BRFNET Hemsida: https://www.brfhemsidan.se
BRFNET kontaktperson:
Emil Andersson
[email protected]
031-10 9876
Tjänsten BRFNET Hemsida tillhandah?lls av:
Svenska Virtuella System AB
Toppsegelsgatan 1
414 61 Göteborg
Org nr: 556789-3093

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy