SE

17 procent av dem som tar över inom familjen driver företaget i sank inom tre ?r – det g?r att undvika

Bakgrund

Sextio procent av alla privatägda företag behöver skifta ägare under de närmaste ?ren. En stor andel av dessa företag är familjeföretag. Samtidigt vet vi att dagens ungdomar inte väljer att driva företag i samma utsträckning som den generation av 40- och 50-talister som nu g?r i pension.
Över 200 000 personer är sysselsatta i företag där företagaren är över 60 ?r. Misslyckas generationsskiftet s? berörs väldigt m?nga fler än om ett storföretag skulle läggas ned.
Fr?gan är av stor vikt för regeringen: varken jobb eller tillväxt n?s om företagen inte kan växa och anställa, hävdade Catharina.
D´cision-modellen är framtagen för att göra generationsskiftet enklare och säkrare samtidigt som företaget rustas för framtiden med kompetenta ledare.
Ett nytt sätt att arbeta med generationsskifte

Företagarna bakom D´cision har under tv? ?rs tid utarbetat en metod för en generationsskiftesprocess som ger trygghet till uppdragsgivarna och som h?ller ihop de olika delarna i en process som m?nga g?nger kan sträcka sig över flera ?r.
? Vi upptäckte att det inte fanns n?gon som erbjöd ett samlat grepp p? processsen, säger Nils Jirsell. Samtidigt ins?g vi att den konsulthjälp som fanns att f? oftast gällde ekonomiska och juridiska fr?gor när de personliga och företagsmässiga fr?gorna oftast är de viktigaste och m?ste lösas först.
Det vanliga när det börjar bli dags att fundera p? ett generationsskifte är att företagsägaren pratar med revisorn som kan berätta vilka skatteeffekter olika alternativa vägar innebär.
Vi börjar fr?n andra h?llet ? vi analyserar hur den äldre och den yngre generationen vill utveckla företaget och tittar därefter p? vilka kompetenser och vilken besättning som krävs för att ta företaget dit man gemensamt bestämt att det ska vara om 2-3 ?r, fortsätter Nils Jirsell. Vi börjar allts? med de mjuka fr?gorna men tar ocks? med de ekonomiska och juridiska fr?gorna. Vi ser generationsskiftet som en möjlighet att utveckla b?de relationer och företag p? ett för alla inblandade positivt sätt.

D´cision best?r av fyra delägare med l?ng erfarenhet av företagande. Samtliga har arbetat inom ledande befattningar p? s?väl större som mindre företag.
Tv? av oss (Nils & Louisa) har arbetat mycket med affärsutveckling, varumärkesstrategi, reklam och marknadsstrategiska fr?gor. Jan har en bakgrund inom HR, personbedömning, rekrytering, styrelseutveckling och det som kallas Management assessment ? att analysera hur ett företags humanresurser samverkar för att skapa ett framg?ngsrikt ledarskap p? olika niv?er. Marian är psykolog med stor erfarenhet av arbete inom företag med personbedömning och s?väl organisationsutveckling som individuell utveckling och coachning.
Det som driver oss att tillsammans utveckla D´cision är att vi personligen och i v?r omgivning sett ett behov av ett företag som specialiserar sig p? dessa sv?ra fr?gor. Vi vill därför använda v?ra gemensamma kompetenser och erfarenheter för att p? ett annorlunda och strukturerat sätt angripa den problematik och de möjligheter som kan ligga i ett generationsskifte. Knutna till D´cision finns ocks? ett nätverk av jurister, revisorer och skatteexperter som kan anlitas vid behov.
Läs mer p?: www.dcision.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy