SE

1 826 offentliga personers domännamn kapade

Verdane Capital VIII (Verdane) köper aktier i tio internetbolag fr?n Aggregate Media. Bland bolagen märks Cool Company, som hjälper egenanställda att fakturera utan eget företag, Godsmak.se och Upplevelsepresent.se. Sedan 2006 har Verdane med den här transaktionen vid fyra olika tillfällen förvärvat aktier i sammanlagt 37 bolag som Aggregate Media investerat i med mediautrymme.
För företag som växer snabbt är mediautrymmet ofta en av de största kostnadsposterna. Om de av likviditets- eller resultatskäl m?ste h?lla tillbaka p? marknadsföringen innebär det att bolagen inte n?r sin fulla marknadspotential. Aggregate Medias fonder investerar därför med mediautrymme som expansionskapital i mindre svenska bolag s? att de med ökad marknadsföring avsevärt kan förbättra sin utveckling.
När bolagen n?tt en viss storlek och mognad i Sverige är det naturligt för m?nga av dem att expandera vidare i övriga nordiska länder, eller växa inom nya omr?den i Sverige. Verdanes fonder har vid tre tidigare tillfällen investerat i bolag som stötts av Aggregate Medias fonder, för att hjälpa dem i nästa utvecklingsfas. Bland bolagen märks framför allt MatHem.se, som under 2014 förväntas omsätta en halv miljard kronor.
?Vi är mycket nöjda med att göra den här fjärde affären med Verdanes fonder. Vi vet att bolagen är i en fas där de kan dra stor nytta av Verdane Capital Advisors breda kunskap inom e-handel ? säger Patrik Rosén, VD p? Aggregate Media. ?Med deras kapital och erfarenhet om senare faser lämnar vi nu tryggt över stafettpinnen.?
Verdane Capital V investerade 2006 i LensOn, som säljer kontaktlinser p? nätet. Bolaget utvecklades fr?n svensk till nordisk marknadsledare och omsättningen sjudubblade innan det s?ldes 2012 till brittiska Prescription Eyewear Limited.
?Vi ser ofta geografisk expansion som en naturlig utveckling för bolagen. I m?nga fall är det dock minst lika viktigt att beh?lla fokus p? de produkter eller tjänster där man är ledande och inte frestas att bygga ett för spretigt erbjudande? säger Staffan Mörndal, Partner p? Verdane Capital Advisors. ?Eftersom Verdanes fonder har investerat i över 30 e-handelsbolag kan vi fr?n dag ett g? in med förbättringslistor p? över 100 punkter och hjälpa bolagen hitta rätt expansionsstrategi.?
Verdanes fonder köper portföljer av onoterade bolag och affären är den 22 i ordningen, varav den elfte i Sverige.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Staffan Mörndal, [email protected] eller +46 709 315 235
Patrik Rosén, [email protected] eller +46 704 972 868

Om Verdane Capital Advisors och Verdane fonder
Verdane Capital Advisors har över 25 ?rs erfarenhet fr?n riskkapitalmarknaden. Sedan 2003 är Verdane fonder inriktade p? att förvärva portföljer av onoterade företag, men de kan ocks? köpa andelar i enskilda nordiska tillväxtföretag. Det kommitterade kapitalet i aktiva fonder uppg?r till över 6 miljarder kronor och fonderna äger intressen i över 100 företag. Totalt arbetar 21 personer p? Verdane Capital Advisors kontor i Oslo, Stockholm och Helsingfors. Fonderna har investerat i företag som BytHjul, Mathem, Resman, och Wireless Maingate. Bland tidigare investeringar märks Chipcon, Coding Technologies, Compricer, DIBS, LensOn, Reslink, Reslab och TradeDoubler. Se www.verdanecapital.com för mer information.
Om Aggregate Media fonder
Aggregate Media startade 2002 och har investerat med media som expansionskapital i över 100 mindre och nystartade svenska bolag via fonderna I-VI. Ägare till fonderna är ett antal av Sveriges större mediabolag. Se www.aggregatemedia.com för mer information.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy